Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji nr 7/3/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/7/12/2010, z dnia 12 października 2010 r., zmieniającej decyzję nr 7/2010, z dnia 15 kwietnia 2010 r. zmienioną decyzją nr 7/2/2010 z dnia 19 lipca 2010 r.,o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej linii oświetleniowej wraz z punktami świetlnymi wokół Jeziora Klukom (Tłukom)na działkach o nr ewid. 463/2, 470/2, 471, 496/12, 502/3, 552, 555/2, 789/1, 827/5, 828/1, 898/1, 994/1, obręb 3 Choszczno,