Obwieszczenie - strony o zebraniu wystarczających materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,zgody na realizacje dla inwestycji polegającej na : - przebudowie ulic Dąbrowszczaków (droga wojewódzka nr 175) i Władysława Jagiełły (droga wojewódzka nr 160) w Choszcznie na działkach geodezyjnych o nr 55/1, 60/4, 61/1, 145/1, 146/14, 147/2, 148/2, 148/3, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 150/2, 150/3, 156/1, 157/2, 157/5, 158/1, 159/2, 159/3, 159/4, 160/2, 160/3, 161/1, 162/1, 163/2, 167/1, 175/13, 175/14, 175/15, 177/5, 177/12, 177/19, 177/23, 177/25, 178, 186/1, 193, 195/9, 195/10, 195/11, 195/12, 195/13, 195/14, 195/15, 195/20, 195/21, 200/1, 202/1, 203/1, 204/2, 208/2, 242, 244/2, 245/1, 248/2, 248/4, 260/1, 261/2, 262, 263, 267/2, 276/1, 711, 714/1, 778, 779, 781, 783/1, 784, 785, 823/4, 824/1, 1260/2 obręb 3 miasta Choszczno; 30, 37, 65, 69/8, 84, 85, 86, 99/6, 106/2, 107/4, 110/4, 110/5, 110/6, 110/7, 114/10, 126, 140, 141/29, 142/1, 180, 181/1 obręb 4 miasta Choszczno.