Obwieszczenie że w dniu 12 lipca 2010 r. na podstawie art. art. 71 ust 1, ust 2 pkt 2, 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 i 85, w/w ustawy wydał decyzję ? nr 59/2009/2010; znak pisma KO.IV ? 7624-59/05/2009/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: - budowie obejścia m. Choszczno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 26/20 obręb 2 m. Choszczno; 49, 51, 50, 48/1, 46, 47/1, 36/8, 36/7, 47/2, 77, 78, 43, 84, 86, 87, 91, 92, 36/9, 37, 38, 40, 41, 42, 35, 18/2, 1, 400, 399, 498, 401, 398, 397, 396, 393, 395, 394, 385/4, 386/1, 52/1 obręb 1 m. Choszczno; 456, 427/2, 441, 428, 422/1, 385/3, 385/1, 386/1, 386/2, 390, 389, 3/2, 3/1, 2/1, 1/1 obręb 3 miasta Choszczno; 190, 188/14, 188/13, 188/12, 188/10, 188/11, 189, 177/2, 177/24, 177/23 obręb Pakość Gmina Choszczno