Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 9/2010, znak: IBPP.XI.7331-2/9/5/2010, z dnia 7 czerwca 2010 r. dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji teletechnicznej na następujących ulicach: Jagiełły, Dąbrowskiej, Mickiewicza, Staszica, Kościuszki, Akacjowa, na działkach o numerach ewidencyjnych: 680, 756, 781, 783/1, 784, 785, 824/1 obręb 3, na działkach o numerach ewidencyjnych: 140, 194/1, 199/3, 199/4, 199/5, 200/1, 208/1, 211/2, 211/25, 217/1, 218/7, 219/2, 220/2, 221, 224/1, 266, 263/2 obręb 4 miasta Choszczna.