Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przez strony postępowania, o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15.03.2010 roku, na wniosek Zarządu Powiatu w Choszcznie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku dla inwestycji polegającej na: budowie hali widowiskowo-sportowej, łącznika z budynkiem szkoły, boisk sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 175/5, obręb Pakość położonej przy ul. Polnej 5 w Choszcznie