Postanowienie o przebudowie ulic Dąbrowszczaków i Władysława Jagiełły w Choszcznie na działkach geodezyjnych o nr 55/1, 156/1, 157/1, 158/1, 159/2, 159/4, 160/2, 161/1, 163/2, 167/1, 175/13, 175/14, 175/15, 177/5, 177/23, 177/24, 177/25, 178, 186/1, 195/9, 195/10, 195/11, 195/12, 195/13, 195/14, 195/15, 195/20, 195/21, 200/1, 203/1, 204/1, 204/2, 207/1, 241, 242, 244/2, 245/1, 248/2, 248/4, 260/1, 261/2, 262, 263, 711, 714, 714/2, 778, 779, 783/1, 784, 785 obręb 3 miasta Choszczno; 65, 126, 140, 141/32, 142/1, 180, 181/1, 208/1, 276/2, 1356/2 obręb 4 miasta Choszczno