Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 15/2009, znak: IBPP.XI.7331-2/15/5/2009, z dnia 18 sierpnia 2009 r. dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych 127, 145/8, 145/9, 145/10, 145/11, 145/12, 145/13, 145/14, 145/15, 145/16, 145/17, 145/18, 145/19, 145/20, 145/21, 145/22, 145/23, 145/24, 145/25, 145/26, 145/27, 145/28, 145/29, 145/30, 145/31, 145/32, 145/33, 145/34, 145/35, 145/36, 145/37, 145/38, 145/39, 145/40, 145/41, 145/42, 145/43, 145/44, 146, 155 obręb Koplin, gmina Choszczno.