Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji Nr: 38/2/2008, znak: IBPP.XI.7331-2/38/9/2008/2009, z dnia 22 lipca 2009 r., zmieniającej decyzję nr 38/2008 z dnia 9 marca 2008 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej Pakość - Bonin, na działkach o numerach ewidencyjnych 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 19/1, 25/1, 76/1, 76/2, obręb Pakość oraz na dz. o nr ewid. 22, 28, 29, 34, 35, 42/1, 42/2, 43, 103, 108/2, 109, 899, obr. Bonin, gmina Choszczno, polegającej na poszerzeniu zakresu ustaleń o działki o numerze ewid. 104/10, 104/11, 104/12, obręb Bonin, gm. Choszczno.