Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Udzielone poręczenia przez Gminę Choszczno stan na 31.12.2010 r. 2011-05-24 10:58:07
Załączniki do sprawozdania Burmistrza Choszczna z wykonania budżetu za rok 2010 2011-05-24 10:57:14
Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2010 - opisówka 2011-05-24 10:55:08
Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu na koniec 2010 r. 2011-02-28 12:54:19
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz w wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku. 2011-02-28 12:52:15
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku. 2011-02-28 12:50:18
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010. 2011-02-28 12:48:16
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2010 r. 2010-10-29 09:38:11
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2010r. 2010-10-29 09:35:03
Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2010 r. 2010-10-29 09:30:08
Rb-27ZZ-kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres os poczatku roku do końca II kwartału roku 2010 2010-07-29 09:54:27
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku 2010-07-29 09:51:20
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku. 2010-07-29 09:49:13
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010. - korekta 2010-07-29 09:46:57
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 2010-07-13 15:33:05
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010 2010-07-13 15:31:56
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 2010-07-13 15:30:41
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010 2010-07-13 15:29:40
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 2010-07-13 15:28:25
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 2010-07-13 15:27:25
Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Choszczno na lata 2010-2023 2010-07-13 12:30:32
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostek samorządu terytorialnego. 2010-04-27 10:24:23
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostek samorządu terytorialnego. 2010-04-27 10:22:59
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010 2010-04-27 10:20:18
Uchwała Nr XXXIII/411/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2010. 2009-12-30 14:04:25
Uchwała Nr CXLIII/465/2009 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego na lata 2010-2023 2009-12-17 15:21:41
Projekt uchwały budżetowej na 2010 r. - opisówka 2009-12-17 15:14:54
Załączniki do projektu uchwały budżetowej na 2010 r. 2009-12-17 15:13:17
Projekt uchwały budżetowej na 2010 r. 2009-12-17 15:12:22
Komunikat Burmistrza Choszczna - rozpoczęcie prac nad projektem budżetu rok 2010 2009-07-20 09:03:00