Biuro Promocji

Biuro Promocji

pok. nr. 34, tel. (095) 765 93 27

 

Do zakresu działania Biura Promocji należy:

1) promocja walorów gospodarczych i turystycznych gminy,

2) gromadzenie i ewidencjonowanie informacji o zjawiskach społeczno-ekonomicznych dla celów promocji,

3) przygotowywanie i opracowywanie informacji oraz programów promocji gminy,

4) pozyskiwanie sponsorów i partnerów programów promocyjnych,

5) projektowanie i opracowywanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi urzędu:

a) biuletynu gminnego,

b) ofert służących promocji przedsięwzięć rozwojowych gminy,

c) informacji o możliwościach i kierunkach inwestowania w gminie,

d) materiałów promocyjno-informacyjnych,

e) prezentacji multimedialnych,

f) wydawnictw promocyjnych.

6) prowadzenie ewidencji materiałów promocyjnych,

7) przygotowywanie propozycji dotyczących uczestnictwa gminy w targach, wystawach i innych imprezach o charakterze promocyjnym,

8) projektowanie i opracowywanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi urzędu:

a) ofert służących promocji przedsięwzięć rozwojowych gminy,

b) informacji o możliwościach i kierunkach inwestowania w gminie,

9) dystrybucja materiałów promocyjnych i ofert inwestycyjnych,

10) koordynacja działań dotyczących opracowania i realizacji strategii rozwoju gminy,

11) obsługa medialna i fotograficzna sesji rady miejskiej oraz ważnych wydarzeń z życia kulturalnego, społecznego
i gospodarczego na terenie gminy Choszczno,

12) prowadzenie i archiwizacja dokumentacji medialnej,

13) ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w publikatorze - biuletynie informacji publicznej,

14) prowadzenie strony internetowej urzędu w tym:

a) realizacja tematyczna i odpowiedzialność merytoryczna za przygotowanie treści zawartych na stronie internetowej,

b) aktualizacja strony internetowej.

15) przygotowywanie i opracowywanie kompletnych informacji turystycznych w zakresie: bazy noclegowej, gastronomicznej, usługowej, zasobów kulturalnych i przyrodniczych na terenie gminy Choszczno,

16) opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na dany rok,

17) prowadzenie spraw związanych z kontaktami zagranicznymi,

18) prowadzenie spraw związanych z członkostwem gminy w stowarzyszeniach, związkach i porozumieniach gminnych,

19) ewidencja danych kontaktowych i stała ich aktualizacja niezbędnych do komunikacji w gminie Choszczno,

20) prowadzenie spraw związanych z członkostwem gminy w stowarzyszeniach, związkach i porozumieniach gminnych,

21) pomoc przy organizowaniu lub współorganizowaniu imprez w gminie,

22) przygotowywanie propozycji dotyczących organizowania działalności kulturalnej oraz tworzenia, likwidacji gminnych instytucji kultury",

23) prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań gminy z zakresu kultury, w szczególności nad gminnymi instytucjami kultury, prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury".

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „ P ".

 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 04-05-2009 14:38:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 30-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 04-01-2018 09:10:00