Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Decyzje o warunkach zabudowy 2018-07-02 11:46:52
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 2018-07-02 11:45:14
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-07-02 11:44:13
Drogi gminne wewnętrzne 2018-06-29 12:39:15
Drogi gminne publiczne 2018-06-29 12:38:59
Planowanie przestrzenne 2018-06-29 12:38:47
USUWANIE AZBESTU 2017 2017-03-01 13:37:39
ZGODNOŚĆ BUDOWY Z MPZM LUB WZ 2016-03-18 12:22:48
Zaświadczenia o wpisie do Gminnej Ewidencji Zabytków 2015-03-11 14:58:49
Karta usługi - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam 2012-07-09 11:48:15
Karta usługi - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych 2012-07-09 11:47:00
Karta usługi - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 2012-07-09 11:45:49
Karta usługi -Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym 2012-07-09 11:43:15
Karta usługi - Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu 2012-07-09 11:41:36
Karta usługi - Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym 2012-07-09 11:35:44
Karta usługi - Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej 2012-07-09 11:34:13
KARTA USŁUGI - Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - postępowanie wszczynane z urzędu 2011-04-18 11:12:47
Wniosek o udzielenie dotacji ze srodków gminy na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-04-14 14:35:18
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji 2011-04-14 14:34:46
KARTA USŁUGI - Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na terenie gminy Choszczno 2011-03-14 14:14:01
Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2008-05-26 12:10:39
Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2008-05-26 12:09:44