Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja XIV

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała nr XIV/199/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi na rok 2008. 2008-01-25 13:27:58
Uchwała nr XIV/204/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/184/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27.11.2007r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Miejskiego o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami. 2008-01-25 13:26:47
uchwała nr XIV/211/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Sanktuarium Najświętrzej Marii Panny w Choszcznie. 2008-01-25 13:11:51
Uchwała nr XIV/210/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Choszcznie. 2008-01-25 13:10:46
uchwała nr XIV/209/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007r zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na członka zarządu Osiedla nr 4 - Południowe. 2008-01-25 13:09:21
Uchwał nr XIV/208/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007roku zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Choszczno. 2008-01-25 13:08:11
Uchwała nr XIV/207/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow. 2008-01-25 13:07:11
Uchwała nr XIV/206/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007 roku. w sprawie ustalenia cen za usługi cmentarne na terenie Gminy Choszczno. 2008-01-25 13:03:27
Uchwała nr XIV/205/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywóz i unieszkodliwienie odpadów ciekłych. 2008-01-25 13:01:49
Uchwała nr XIV/203/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/183/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27.11.2007r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Miejskiego o obowiązku oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami. 2008-01-25 12:59:01
Uchwała nr XIV/202/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno na rzecz Skarbu Państwa. 2008-01-25 12:58:09
Uchwała nr XIV/201/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie nadania Statutu Choszczeńskiemu Domowi Kultury w Choszcznie. 2008-01-25 12:57:15
Uchwała nr XIV/200/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/42/98 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie dowozu do szkół i przedszkoli. 2008-01-25 12:56:12
Uchwała nr XIV/198/2007r. Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i zatwierdzenia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Choszczno. 2008-01-25 12:49:00
Uchwała nr XIV/197/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zmian budżetu na rok 2007. 2008-01-25 12:47:25
Uchwała nr XIV/196/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.:" Termomodernizacja budynku Urzędu MIejskiego przy ul. Wolności 24 w Choszcznie." 2008-01-25 12:41:35
Uchwała nr XIV/195/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.:" Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 przy ul. Energetyków 1 w Choszcznie". 2008-01-25 12:38:15
Uchwała nr XIV/194/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.:" Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 im. Słoneczna czwórka przy ul. Mur Południowy 4 w Choszcznie". 2008-01-25 12:36:22
Uchwała nr XIV/193/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.:" Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową przy ul. Sucharskiego 9 w Choszcznie". 2008-01-25 12:35:01
Uchwała nr XIV/192/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.;'Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Niedziałkowskiego 9 w Choszcznie." 2008-01-25 12:33:21
Uchwała nr XIV/191/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.;'Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zamęcinie." 2008-01-25 12:30:44
Uchwała nr XIV/190/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.;'Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. ZwyciEstwa 26 w Suliszewie". 2008-01-25 12:28:22
Uchwała nr XIV/189/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.:"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Leona Kruczkowskiego przy ul. Wolności 62a w Choszcznie". 2008-01-25 12:26:32
Uchwała nr XIV/188/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.:"Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły przy ul. Obrońców Westerplatte 1 w Choszcznie ". 2008-01-25 12:25:04
Uchwała nr XIV/187/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008. 2008-01-25 12:20:33