Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XIII/178/2007 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa

UCHWAŁA Nr XIII/178/2007

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 27 listopada 2007 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007r. Nr 48, poz, 327 i Nr 138 poz. 974), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969;  z 2007 Nr 109, poz. 747) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 143, poz. 1199, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245 poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się od osób fizycznych na terenie Gminy Choszczno pobór podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa.

§ 2. 1. Do poboru podatków i opłaty od posiadania psów na terenie poszczególnych sołectw wyznacza się właściwych miejscowo sołtysów.

       2. Do poboru opłaty targowej wyznacza się pracownika Urzędu Miejskiego, któremu w zakresie czynności przypisano tą czynność.

  § 3. 1. Ustala się wynagrodzenie pieniężne dla inkasentów w wysokości:

  1)  od należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego - 10% zainkasowanych kwot;

  2)  od należności z tytułu opłaty od posiadania psów - 20% zainkasowanych kwot.

2. W przypadku inkasenta, o którym mowa w § 2 ust. 2 wynagrodzenie za czynność poboru opłaty zostanie określone w umowie z Burmistrzem Choszczna.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/16/2006 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 120, poz. 2477).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 21-12-2007 13:08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Olszewski 21-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 21-12-2007 13:13:58