Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z prac w okresie od 25.04.2007r. do 30.05.2007

Sprawozdanie

Burmistrza Choszczna

z prac  w okresie od   dnia 25.04.2007 do dnia 30.05.2007

 

 

 

W okresie od   25.04.2007r. do 30.05.2007r. wydałem następujące zarządzenia:

 

-        nr 284/07 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do wydzierżawienia

-        nr 285/07 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy terenu pod garażem blaszanym, położonego w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

-        nr 286/07 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu osobowego, w trybie przetargu nieograniczonego

-        nr 287/07  w sprawie przygotowania  i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego, w trybie przetargu nieograniczonego

-        nr 288/07 w sprawie dofinansowania X wczaso-rekolekcji dla osób chorych
i niepełnosprawnych

-        nr 289/07 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

-        nr 290/07 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności

-        nr 291/07 w sprawie zmian budżetu na rok 2007 i układu wykonawczego budżetu na rok 2007

-        nr 292/07 w sprawie zmian budżetu na rok 2007 i układu wykonawczego budżetu na rok 2007

-        nr 293/07 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Koplin

-        nr 294/07 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno

-        nr 295/07 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno.

-        nr 296/07 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno

-         nr 297/07 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

-        nr 298/07 w sprawie powołania komisji przetargowej w trybie art.39 ustawy
Pzp. (przetarg  nieograniczony) do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na  „Wykonanie opracowań projektowych dla zadań: Budowa ulicy Reymonta,  Budowa ulicy Czarnieckiego, Przebudowa ulicy Niedziałkowskiego”.

-        nr 299/07 w sprawie zakupu nagród na XX Festiwal Twórczości Dziecięcej Pomorskiego Okręgu Wojskowego

-        nr 300/07 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stradzewo

-        nr 301/07 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie  Stradzewo

-        nr 302/07 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stradzewo

-        nr 303/07 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na rok 2007

-        nr 304/07 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie oraz dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 w Choszcznie

-        nr 305/07 w sprawie dofinansowania wyjazdu Grupy AA „Arka” na Ogólnopolskie Jasnogórskie Spotkanie Trzeźwościowe w Częstochowie

-        nr 306/07 w sprawie dofinansowania organizacji imprez z okazji „Dnia Dziecka”

-        nr 307/07  zmieniające zarządzenie Burmistrza Choszczna Nr 2490/05 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Choszczno

-        nr 308/07 w sprawie dofinansowania zakupu sztandaru Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie

-        nr 309/07 w sprawie ufundowania nagród w III Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy  „Julian Tuwim czarodziej słów”

-        nr 310/07 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie miasta Choszczna, w trybie przetargu nieograniczonego

-        nr 311/07 w sprawie powołania komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Choszczno w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; ochrony i promocji zdrowia; porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; wypoczynku dzieci i młodzieży.

-        nr 312/07 w sprawie dofinansowania Konkursu Widzy Ekologicznej organizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Choszcznie

-        nr 314/07 w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów wymienionych w art.11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; ochrony i promocji zdrowia; porządku i bezpieczeństwa publicznego, oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; wypoczynku dzieci i młodzieży

-        nr 315/07 w sprawie zmian budżetu na rok 2007 i układu wykonawczego budżetu na rok 2007

-        nr 316/07 zmieniające zarządzenie w sprawie dofinansowania organizacji imprez z okazji „Dnia Dziecka”

-        nr 317/07 w sprawie dofinansowania organizacji imprez z okazji „Dnia Dziecka”

-        nr 318/07 w sprawie nadania honorowej odznaki III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

-        nr 319/07 w sprawie ufundowania  pucharu na Mistrzostwa Polski „Sprawni Razem” w Piłce koszykowej Dziewcząt

-        nr 320/07  w sprawie ufundowania nagrody dla najlepszego ucznia z gminy Choszczno kończącego naukę w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie

-        nr 321/07 w sprawie ufundowania pucharów w zawodach sportowych dla dzieci szkół podstawowych Gminy Choszczno z klas IV-VI

-        nr 322/07 w sprawie wyrażenia zgody na przejście kablem magistralnym oraz przyłączami  elektroenergetycznymi 0,4kV i kablami linii oświetlenia ulicznego przez nieruchomości stanowiące własność Gminy

-        nr 323/07 w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem elektroenergetycznym 0,4kV przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

-        nr 324/07 w sprawie wytycznych wykorzystania przez jednostki organizacyjne Gminy Choszczno poczty elektronicznej

-        nr 325/07 w sprawie ufundowania nagród książkowych dla najlepszych absolwentów Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

-         nr 326/07 w sprawie ufundowania nagród z okazji IX Dni Korytowa 2007

-         nr 327/07 w sprawie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o zamówienie publiczne na „Pełnienie funkcji inwestora zastępczego na prowadzenie inwestycji w Gminie Choszczno w latach 2007-2011 przez okres 4 lat”

-        nr 328/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru Kandydata na stanowisko urzędnicze : Naczelnika Wydziału Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego

-        nr 329/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru Kandydata na stanowisko urzędnicze; Głównego Specjalisty ds. obiektu socjalno-klubowego

-        nr 330/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru Kandydata na stanowisko urzędnicze: Referenta ds. obsługi Rady Miejskiej

-        nr 331/07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru Kandydata na stanowisko urzędnicze: Inspektora Prawnego

-        nr 332/07 w sprawie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie

  

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Karbowska 30-05-2007 14:20:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Karbowska 18-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Karbowska 30-05-2007 14:20:12