Audytor wewnętrzny

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Jan Koskowski

pok. nr 33, tel (095) 765 93 07

 

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego należy:

1) opracowywanie planów kontroli i przedkładanie ich burmistrzowi do akceptacji,

2) przeprowadzenie kontroli zgodnie z przyjętym planem,

3) sporządzanie protokołów z przeprowadzanych kontroli i zawieranie w nich ustaleń dotyczących:

a) przyczyn niedociągnięć oraz osób odpowiedzialnych za ich spowodowanie,

b) przesłanek sprawnej realizacji powierzonych zadań i osób wykazujących inicjatywę w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań podnoszących poziom sprawności realizacji zadań urzędu;

4) opracowanie propozycji zaleceń pokontrolnych,

5) dokonywanie kontroli sprawdzającej,

6) rzetelne, obiektywne i niezależne:

a) ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania urzędu,

b) badanie systemów zarządzania i kontroli w urzędzie,

c) określenie oraz analiza przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień,

d) przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień wykonywanie czynności,

e) doradczych, jako część powyższych zadań lub na wniosek Burmistrza.

Przy znakowaniu spraw Audytor Wewnętrzny używa symbolu "AW"

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 12-02-2007 13:53:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Marlena Wachowicz 22-06-2015 13:13:11