Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznej, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. PATOLOGII SPOŁECZNEJ, OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I POMOCY SPOŁECZNEJ

Sylwia Ostrowska-Dudczyk

pok. nr 33, tel. (095) 765 93 33

 

 

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska - Pełnomocnika Burmistrza ds. Patologii Społecznej, Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej należy:

1) prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom (alkohol, narkotyki) oraz przeciwdziałaniem przemocy, a w szczególności:

a) prowadzenie spraw gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

b) współtworzenie i udział w realizacji gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom przy szeroko pojętej współpracy z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, placówkami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi i innymi organizacjami,

c) podejmowanie działań zmierzających do skorzystania z pomocy psychospołecznej, prawnej i socjalnej rodzinom
z problemami alkoholowymi,

d) kierowanie do biegłych psychiatry i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

e) kierowanie do sądu wniosków o zastosowanie wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego,

f) współpraca z kuratorami sądowymi nadzorujące osoby poddane leczeniu odwykowemu z wyroku sądu,

g) bieżąca kontrola zasad obrotu napojami alkoholowymi,

h) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

i) motywowanie osób zgłoszonych na leczenie odwykowe do podjęcia takiego leczenia,

j) współdziałanie z urzędami i instytucjami pomocnymi osobom i rodzinom ze środowisk dysfunkcyjnych,
ze szczególnym uwzględnieniem miejsko – gminnego ośrodka pomocy społecznej.

2) Prowadzenie spraw dotyczących osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej, w tym:

a) przygotowywanie wniosków do PFRON,

b) współpraca z Miejsko–Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Warsztatem Terapii Zajęciowej, Środowiskowym Domem Samopomocy w Choszcznie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie,

c) współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

3) Prowadzenie spraw dotyczących organizacji pozarządowych, w tym:

a) opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817, ze zm.)

b) prowadzenie otwartych konkursów na realizację powierzonych lub wspieranych zadań publicznych w trybie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

c) przeprowadzanie merytorycznej kontroli stanu realizacji wspieranego zadania publicznego,

d) koordynowanie współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kultury i sportu.

 Przy znakowaniu spraw Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznej, Osób Niepełnosprawnych, Pomocy Społecznej używa symbolu „N”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 12-02-2007 13:48:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Tomczyk 12-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomczyk 07-01-2019 10:12:56