Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stradzewo


BURMISTRZ CHOSZCZNA
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, POŁOŻONEJ

W OBRĘBIE STRADZEWO

Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr 230/10 o pow. 7,7762 ha (sklasyfikowanej jako: RIVa, RIVb, RV), położonej na terenie Gminy Choszczno w obrębie Stradzewo z przeznaczeniem do rolniczego użytkowania.

Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku przeznaczenia nieruchomości przez Wydzierżawiającego do zbycia oraz w razie gdy nieruchomość stanie się Wydzierżawiającemu potrzebna do wykonywania zadań publicznych.

Umowa dzierżawy trwać będzie przez okres 3 lat.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Wysokość wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 3 q pszenicy za 1 ha użytków rolnych przeliczeniowych - 131,46 zł (słownie: sto trzydzieści jeden złotych 46/100);

Wysokość wadium - 20% wysokości wywoławczej czynszu dzierżawnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2006 r. o godz. 900 w sali narad Urzędu Miejskiego w Choszcznie, ul. Wolności nr 24.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 23 listopada 2006 r. i okazanie Komisji Przetargowej dowodu jej wniesienia.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Choszcznie Nr 40 83590005 0028 9098 2000 0003 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

O terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy, dzierżawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

W wypadku uchylenia się osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choszczno.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie tel. (095) 765 93 36.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 30-10-2006 16:03:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 30-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 30-10-2006 16:03:54