Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie od 06.06.2006 do 20.07.2006


Sprawozdanie

Burmistrza Choszczna

z pracy w okresie od 06.06.2006 do 20.07.2006

w okresie od 06.06.2006 do 20.07.2006 wydałem następujące zarządzenia:

 • nr 2773/06 w sprawie nadania honorowej odznaki II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 2774/06 w sprawie nadania honorowej odznaki III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 2775/06 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
  w Choszcznie

 • nr 2776/06 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej
  w Choszcznie przy ul. Wysokiej

 • nr 2777/06 w sprawie nadania honorowej odznaki III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 2778/06 w sprawie zatwierdzenia cennika usług Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie na rok 2006

 • nr 2779/06 w sprawie refundacji kosztów podróży i pobytu na zjeździe absolwentów Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szczecinku

 • nr 2780/06 w sprawie ufundowania nagród na jubileuszowym festynie kulturalno-rekreacyjnym

 • nr 2781/06 w sprawie ufundowania pucharów i nagród w II Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków

 • nr 2782/06 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego o część zlokalizowaną na terenie działki nr 321 przy ul. Zielnej w Choszcznie - I-szy etap”

 • nr 2783/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie
  Nr XXXIX/315/2006 z dnia 06 czerwca 2006 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy

 • nr 2784/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie
  Nr XXXIX/316/06 z dnia 06 czerwca 2006r. zmieniające uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006

 • nr 2785/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie
  Nr XXXIX /317/2006 z dnia 6 czerwca 2006 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 oraz określenia ostatecznego terminu ich dokonania
  a także ustalenia planu finansowego tych wydatków

 • nr 2786/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie
  Nr XXXIX/319/06 z dnia 06 czerwca 2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Choszczna

 • nr 2787/06 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
  w Choszcznie

 • nr 2788/06 w sprawie ufundowania pucharu w III Mistrzostwach Choszczna w Siłowaniu na Ręce

 • nr 2789/06 w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

 • nr 2790/06 zmieniające zarządzenie Nr 2716/06 Burmistrza Choszczna
  z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie procedur kontroli i sposobu sprawowania nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi

 • nr 2791/06 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Choszcznie przy ul. Konopnickiej

 • nr 2792/06 uchylające zarządzenie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Konopnickiej

 • nr 2793/06 w sprawie ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości oznaczonej numerem działki 829/4, położonej w Choszcznie przy
  ul. Władysława Jagiełły

 • nr 2794/06 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej
  w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

 • nr 2795/06 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej
  w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

 • nr 2796/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 ewidencji gruntowej, oznaczonej
  nr działki 438/8

 • nr 2797/06 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej
  nr działki 69/5

 • nr 2798/06 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej
  nr działki 625

 • nr 2799/06 w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem teletechnicznym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 2800/06 w sprawie wyrażenia zgody na przejście siecią i przyłączem teletechnicznym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 2801/06 w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem teletechnicznym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 2802/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Choszczeńskiego Domu Kultury za rok 2005

 • nr 2803/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie za rok 2005

 • nr 2804/06 w sprawie zmian budżetu na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

 • nr 2805/06 w sprawie zatwierdzenia cennika usług Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie na rok 2006

 • nr 2806/06 w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza dla wice dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie

 • nr 2807/06 w sprawie zamiany nieruchomości

 • nr 2808/06 uchylające zarządzenie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wysokiej

 • nr 2809/06 w sprawie określenia normy zużycia paliwa w samochodach służbowych Urzędu Miejskiego w Choszcznie

 • nr 2810/06 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
  w Choszcznie

 • nr 2811/06 w sprawie powołania komisji do zbadania postępowania Komendanta Straży Miejskiej w Choszcznie w czasie Dni Choszczna

 • nr 2812/06 w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

 • nr 2813/06 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Choszczno przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu

 • nr 2814/06 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Szkół i Gimnazjum na rok szkolny 2006/2007

 • nr 2815/06 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkoli na rok szkolny 2006/2007

 • nr 2816/06 w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Bartosza Okrasińskiego

 • nr 2817/06 w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Michała Maluszczaka

 • nr 2819/06 w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Jakuba Maślaka

 • nr 2820/06 w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych na rok 2006

 • nr 2821/06 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Piastowskiej

 • nr 2822/06 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy terenu pod garażem blaszanym, położonego w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

 • nr 2823/06 w sprawie dofinansowania wyjazdu Grupy AA „Arka”
  i Al.-Anon na XIV Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu

 • nr 2824/06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z Grupą Żłobkową w Choszcznie

 • nr 2825/06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie

 • nr 2826/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • nr 2827/06 w sprawie powołani Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • nr 2828/06 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • nr 2829/06 w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • nr 2830/06 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • nr 2831/06 w sprawie zmian budżetu na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

 • nr 2832/06 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej
  nr działki 205/7

 • nr 2833/06 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej
  nr działki 205/19

 • nr 2834/06 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej
  nr działki 205/17

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 20-07-2006 13:34:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 20-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 20-07-2006 13:34:08