Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie od 28.04.2006 do 06.06.2006


Sprawozdanie

Burmistrza Choszczna

z pracy w okresie od 28.04.2006 do 06.06.2006

w okresie od 28.04.2006r do 06.06.2006r. wydałem następujące zarządzenia:

 • nr 2697/06 w sprawie nadania honorowej odznaki III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 2698/06 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 ewidencji gruntów miasta Choszczno, oznaczonej numerem działki 149/2

 • nr 2699/06 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2006

 • nr 2700/06 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 2701/06 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej
  w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

 • nr 2702/06 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fabrycznej

 • nr 2703/06 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej
  w Choszcznie przy ul. Staszica

 • nr 2704/06 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej
  w Choszcznie przy ul. Staszica

 • nr 2705/06 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej
  w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

 • nr 2706/06 w sprawie nadania honorowej odznaki I stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 2707/06 w sprawie nadania honorowej odznaki II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 2708/06 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
  w Choszcznie

 • nr 2709/06 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
  w Choszcznie

 • nr 2710/06 w sprawie ufundowania nagród z okazji „Dni Korytowa - 2006”

 • nr 2711/06 w sprawie dofinansowania wycieczki edukacyjnej do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach dla młodzieży szkolnej zrzeszonej w Szkolnym Kole „Ligi Ochrony Przyrody” przy Szkole Podstawowej nr 1
  w Choszcznie

 • nr 2712/06 w sprawie wyrażenia zgody na przejście elektroenergetyczną linią kablową nn 0,4 kV przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 2713/06 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. I Armii Wojska Polskiego
  w Choszcznie

 • nr 2714/06 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Norwida

 • nr 2715/06 w sprawie ufundowania zabawek z okazji nadania Publicznemu Przedszkolu Nr 4 w Choszcznie imienia „Słoneczna Czwórka”

 • nr 2716/06 w sprawie procedur kontroli i sposobu sprawowania nadzoru
  w zakresie gospodarowania środkami publicznymi

 • nr 2717/06 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Piastowskiej

 • nr 2718/06 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki

 • nr 2719/06 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kopernika

 • nr 2720/06 w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie przez osoby trzecie
  z nieruchomości gruntowych, położonych w Sławęcinie

 • nr 2721/06 w sprawie bezumownego korzystania z najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fredry

 • nr 2722/06 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej
  w obrębie Sławęcin

 • nr 2723/06 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Choszczno przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu

 • nr 2724/06 zmieniające zarządzenie nr 2711/06 Burmistrza Choszczna z dnia 10 maja 2006roku w sprawie dofinansowania wycieczki edukacyjnej do ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach dla młodzieży szkolnej zrzeszonej w Szkolnym Kole „Ligi Ochrony Przyrody” przy Szkole Podstawowej nr 1
  w Choszcznie

 • nr 2725 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie
  Nr XXXVIII/313/2006 z dnia 04 maja 2006 w sprawie ponownego przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Piasecznik

 • nr 2726/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie
  Nr XXXVIII/314/2006 z dnia 04 maja 2006 w sprawie zmian budżetu na
  rok 2006

 • nr 2727/06 w sprawie ufundowania nagród w XIX Festiwalu Twórczości Dziecięcej Pomorskiego Okręgu Wojskowego

 • nr 2728/06 w sprawie nadania honorowej odznaki III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 2729/06 w sprawie nadania honorowej odznaki III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 2730/06 w sprawie nadania honorowej odznaki III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 2731/06 w sprawie nadania honorowej odznaki I stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 2732/06 w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem wodociągowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 2733/06 w sprawie dofinansowania organizacji powiatowego konkursu „Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka”

 • nr 2734/06 w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem 254/1 o pow. 4.525m2 oraz wyznaczenia komisji do przeprowadzenia rokowań

 • nr 2735/06 w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 230/5 o pow. 3.809m2, położonej w obrębie 3 ewidencji gruntów m. Choszczno oraz wyznaczenia komisji do przeprowadzenia rokowań

 • nr 2736/06 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
  w Choszcznie

 • nr 2737/06 w sprawie dofinansowania udziału w IX Mistrzostwach Polski
  w Tabliczce Mnożenia w Szczecinku

 • nr 2738/06 w sprawie dofinansowania IX wczas0-rekolekcji dla osób chorych i niepełnosprawnych

 • nr 2739/06 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie

 • nr 2740/06 w sprawie ustanowienia dnia 26 maja 2006r dniem wolnym od pracy

 • nr 2741/06 w sprawie dofinansowania Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego z Okazji „Światowego Dnia Ochrony Środowiska”
  w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody w Choszcznie

 • nr 2742/06 w sprawie dofinansowania wyjazdu Grupy AA „Arka” na XVIII Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe w Częstochowie

 • nr 2743/06 w sprawie ufundowania nagród dla dzieci biorących udział
  w festynie z okazji obchodów 40 lecia działalności Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pionier” oraz „Spółdzielca”

 • nr 2744/06 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1
  z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie

 • nr 2745/06 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z Grupą Żłobkową w Choszcznie

 • nr 2746/06 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie

 • nr 2747/06 w sprawie nadania honorowej odznaki II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 2748/06 w sprawie nadania honorowej odznaki III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 2749/06 w sprawie nadania honorowej odznaki II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 2750/06 w sprawie nadania honorowej odznaki III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 2751/06 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na rok 2006

 • nr 2752/06 w sprawie zmian budżetu na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

 • nr 2753/06 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na rok 2006

 • nr 2754/06 w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem teletechnicznym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 2755/06 w sprawie wyrażenia zgody na przejści9e przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i gazowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 2756/06 w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i gazowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 2757/06 w sprawie ufundowania nagrody książkowej dla najlepszego ucznia z gminy Choszczno kończącego naukę w Zespole Szkół Nr 2
  w Choszcznie

 • nr 2758/06 w sprawie ufundowania nagrody książkowej dla najlepszej uczennicy z gminy Choszczno kończącej Liceum Ogółnokształcące
  z wyróżnieniem

 • nr 2759/06 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Konopnickiej

 • nr 2760/06 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki

 • nr 2761/06 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Konopnickiej

 • nr 2762/06 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej
  w Choszcznie przy ul. Staszica

 • nr 2763/06 w sprawie ufundowania nagród w konkursie „Choszczeńskiego Pulitzera Szkolnego”

 • nr 2764/06 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączem wodociągowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 2765/06 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Remont cząstkowy nawierzchni gminnych dróg asfaltowych po zimie 2005-2006 na terenie Gminy Choszczno”

 • nr 2766/06 w sprawie nagród książkowych dla najlepszych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z okazji zakończenia roku szkolnego 2005/2006

 • nr 2767/06 w sprawie wyrażenia zgody na przejście kablowym przyłączem energetycznym 0,4kV przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 2768/06 w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem wodociągowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 2769/06 w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączem gazowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 2670/06 w sprawie zawarcia umowy najmu na udział w nieruchomości
  w Sulinie

 • nr 2771/06 w sprawie bezumownego korzystania z najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fredry

 • nr 2772/06 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kopernika

-

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 07-06-2006 12:23:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 07-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 07-06-2006 12:23:25