Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie od 28.03.2006 do 28.04.2006


Sprawozdanie

Burmistrza Choszczna

z prac w okresie od 28.03.2006 do 28.04.2006

w okresie od 28.03.2006 do 28.04.2006 wydałem następujące zarządzenia:

 • nr 2632/06 w sprawie ufundowania upominków z okazji obchodów „Światowego Dnia Inwalidy”

 • nr 2633/06 w sprawie zmian budżetu na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

 • nr 2634/06 w sprawie zakupu strojów stanowiących nagrody dla Chóru „Pogodna Jesień”

 • nr 2635/06 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączem wodociągowym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy

 • nr 2636/06 uchylające zarządzenie Nr 2608/06 Burmistrza Choszczna z dnia 3 marca 2006 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie

 • nr 2637/06 w sprawie zmian budżetu na rok 2006 i układu wykonawczego budżetu na rok 2006

 • nr 2638/06 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na rok 2006

 • nr 2639/06 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

 • nr 2640/06 w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

 • nr 2641/06 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wardyń

 • nr 2642/06 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wardyń

 • nr 2643/06 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę najemcy terenu pod garażem blaszanym, położonego w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

 • nr 2644/06 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Sławęcin

 • nr 2645/06 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Zwierzyn

 • nr 2646/06 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica

 • nr 2647/06 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica

 • nr 2648/06 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica

 • nr 2649/06 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul.Wolności

 • nr 2650/06 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fabrycznej

 • nr 2651/06 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fabrycznej

 • nr 2652/06 w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Choszczno

 • nr 2653/06 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie

 • nr 2654/06 w sprawie dofinansowania zakupu nagród dla uczestników
  VII Konkursu Ortograficznego dla Gimnazjów Powiatu Choszczeńskiego „Pokonać Ortografię”

 • nr 2655/06 w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 1 ewidencji gruntów m. Choszczno

 • nr 2656/06 w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 1 ewidencji gruntów m. Choszczno

 • nr 2657/06 w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej
  w obrębie 4 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 211/20 o pow. 992m2

 • nr 2658/06 w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 3 ewidencji gruntów m. Choszczno

 • nr 2659/06 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 • nr 2660/06 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno oznaczonej nr działki 139/27

 • nr 2661/06 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej
  w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

 • nr 2662/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno

 • nr 2663/06 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno

 • nr 2664/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Sławęcin

 • nr 2665/06 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Choszcznie przy
  ul. Wolności wraz z udziałem w działce budowlanej, oznaczonej numerem 445/16 o pow. 335m2

 • nr 2666/06 w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Adama Nowaka

 • nr 2667/06 w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Michała Maluszczaka

 • nr 2668/06 w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Bartosza Okrasińskiego

 • nr 2669/06 w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Artura Kulikowskjiego

 • nr 2670/06 w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Dawida Bartosiewicza

 • nr 2671/06 w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Jakuba Maślaka

 • nr 2672/06 w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Daniela Januszkiewicza

 • `nr 2673/06 w sprawie wprowadzenia Zasad /polityki/ rachunkowości Urzędu Miejskiego w Choszcznie

 • nr 2674/06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie

 • nr 2675/06 w sprawie ufundowania nagród w II Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy „Brzechwa dzieciom”

 • nr 2676/06 w sprawie refundacji kosztów podróży i pobytu na zjeździe absolwentów Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szczecinie

 • nr 2677/06 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko:

 1. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. L.Kruczkowskiego
  w Choszcznie

 2. dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Choszcznie

 3. dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Choszcznie

 • nr 2678/06 w sprawie ufundowania nagród w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

 • nr 2679/06 w sprawie powołania komisji do zbadania prawidłowości procesu inwestycji pod nazwą „modernizacja pomieszczeń Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i poradni AA w Choszcznie na
  ulicy Dąbrowszczaków 40”

 • nr 2680/06 w sprawie ufundowania nagród dla dzieci uczestniczących w konkursie wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii pt „Żyj z przyrodą w zgodzie”

 • nr 2681/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno

 • nr 2682/06 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 1 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 462 o pow. 2.260m2

 • nr 2683/06 zmieniające uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy

 • nr 2684/06 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Choszczno przeznaczonych do wydzierżawienia

 • nr 2685/06 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę dzierżawcy terenu pod pawilonem handlowym, położonego w Choszcznie przy ul. Bohaterów Warszawy

 • nr 2686/06 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki

 • nr 2687/06 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy terenu pod garażem blaszanym, położonego w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

 • nr 2688/06 w sprawie wyznaczenia dnia 02 maja 2006 dniem wolnym od pracy

 • nr 2689/06 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączem gazowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 2690/06 w sprawie organizacji stałego dyżuru burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

 • nr 2691/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie
  Nr XX XVI/305/2006 z dnia 28 marca 2006 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno

 • nr 2692/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie
  Nr XXXVI/306/2006 z dnia 28 marca 2006 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Choszczno

 • nr 26933/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie
  Nr XXXVI/307/2006 z dnia 28 marca 2006 w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Korytowie

 • nr 2694/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie
  Nr XXXVI/308/2006 z dnia 28 marca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 2 ewidencji gruntów m. Choszczno na rzecz Powiatu Choszczeńskiego

 • nr 2695/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr XXXVI/3009/2006 z dnia 28 marca 2006 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

- nr 2696/06 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr XXXVI/310/2006 z dnia 05 kwietnia 2006 w sprawie zobowiązania Burmistrza Choszczna do bieżącego regulowania należności na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Choszcznie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 28-04-2006 11:18:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 28-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 28-04-2006 11:18:13