Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie:15.09.2005r. - 08.12.2005r.


Sprawozdanie

Burmistrza Choszczna

z pracy od 15.09.2005 r. do 08.12.2005 r.

W okresie od 15.09.2005 r. do 08.12.2005 r. wydałem następujące zarządzenia:

- nr 2227/05 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Choszczno w zakresie: wdrażania programu profilaktyczno - prewencyjnego dla dzieci z terenu Gminy Choszczno oraz powołania Komisji Konkursowej i przyjęcia regulaminu pracy Komisji.

- nr 2228/05 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowy system kanalizacji sanitarnej w Gminie Choszczno - 2002/000-606.17”.

- nr 2229/05 w sprawie nadania honorowej odznaki III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2230/05 w sprawie nadania honorowej odznaki III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

- nr 2231/05 w sprawie odwołania Pana Roberta Adamczyka z funkcji Zastępcy Burmistrza.

- nr 2232/05 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony dla Choszczna.

- nr 2233/05 w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych,

celem przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej na terenie Gminy Choszczno.

- nr 2234/05 zmieniające zarządzenie Nr 2201/05 Burmistrza Choszczna z dnia 2 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Choszczno w dniu 25 września 2005 r.

- nr 2235/05 w sprawie wyrażenia zgody dla najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno, na podnajem osobie trzeciej.

- nr 2236/05 w sprawie wyrażenia zgody dla najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno, na podnajem osobie trzeciej.

- nr 2237/05 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce, oznaczonej nr 111/15, położonej w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno.

- nr 2238/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kanałowej.

- nr 2239/05 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Żeromskiego.

- nr 2240/05 w sprawie najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego.

- nr 2241/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fredry.

- nr 2242/05 w sprawie dofinansowania organizacji dożynek wiejskich oraz zawodów sportowo-pożarniczych strażaków kombatantów w Sołectwie Stradzewo.

- nr 2243/05 w sprawie dofinansowania organizacji Dożynek Wiejskich w Sołectwie Stary Klukom.

- nr 2244/05 w sprawie dofinansowania organizacji Dożynek Wiejskich w Sołectwie Sulino.

- nr2245/05 w sprawie dofinansowania organizacji Dożynek Parafialnych przez Ośrodek Wspierania Rodziny P.Z.CARITAS w Korytowie.

- nr 2246/05 w sprawie dofinansowania festynu z okazji „Dnia Działkowca” organizowanego przez Pracowniczy Ogród Działkowy „Pionier” Choszczno.

- nr 2247/05 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie.

- nr 2248/05 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie.

- nr 2249/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączem kanalizacyjnym.

przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy.

- nr 2250/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączem wodociągowym oraz wodociągiem przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy.

- nr 2251/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączami gazowymi przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy.

- nr 2252/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączem gazowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy.

- nr 2253/05 wyrażenia zgody na przejście z elektroenergetyczną linią kablową SN-15 kV, przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy.

- nr 2254/05 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nabycia udziału w wysokości do 38/100 części w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno oznaczonej nr działki 732.

- nr 2255/05 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nabycia udziału w wysokości 38/100 części w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno oznaczonej nr działki 732.

- nr 2256/05 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nabycia udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno oznaczonej nr działki 732.

- nr 2257/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno.

- nr 2258/05 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fredry.

- nr 2259/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 ewidencji gruntów m. Choszczno.

- nr 2260/05 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

- nr 2261/05 w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału.

- nr 2262/05 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie

- nr 2263/05 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie.

- nr 2264/05 w sprawie dofinansowania tablicy ogłoszeń.

- nr 2265/05 zmieniające zarządzenie Burmistrza Choszczna Nr 1909/05 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Miasta i Gminy Choszczno.

- nr 2266/05 w sprawie powołania komisji do wyrażenia opinii o kandydatach do nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

- nr 2267/05 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego.

- nr 2268/05 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego.

- nr 2269/05 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego.

- nr 2270/05 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego.

- nr 2271/05 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego.

- nr 2272/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/254/05 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/249/225 Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

- nr 2273/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/255/2005 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Korytowie.

- nr 2274/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/256/ 2005 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Sławęcinie.

- nr 2275/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/257?2005 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Choszczno.

- nr 2276/05 w sprawie wykonania Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/258/2005 z dnia15 września 2005 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choszczno.

- nr 2277/05w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/259/05 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty planistycznej.

- nr 2278/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/260/2005 z dnia 15 września 2005 r. zmieniające uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Choszczno, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

- nr 2279/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/261/2005 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytków.

- nr 2280/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/262/2005 z dnia 15 września w sprawie zmian budżetu na rok 2005.

- nr 2281/05 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2005 r. oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowych wydatków w ramach danego rozdziału.

- nr 2282/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/263/2005 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Choszczno.

- nr 2283/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/265/2005 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnych.

- nr 2284/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/266/2005 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zasad rozliczania wyjazdów służbowych Burmistrza Choszczna poza teren gminy.

- nr 2285/05 w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału.

- nr 2286/05 w sprawie ufundowania upominku z okazji nadania imienia Szkole Podstawowej w Korytowie.

- nr 2287/05 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie.

- nr 2288/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości.

- nr 2289/05 w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzania wstępnych planów finansowych do budżetu Gminy Choszczno na rok 2006.

- nr 2290/05 w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału.

- nr 2291/05 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2292/05 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopni „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2293/05 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2294/05 w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2295/05 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie.

- nr 2296/05 w sprawie refundacji kosztów pobytu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie.

- nr 2297/05 w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału.

- nr 2298/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Smoleń.

- nr 2299/05 w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej, położonej w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej nr ewidencyjnym 107.

- nr 2300/05 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktów i pasywów w roku obrotowym 2005 r.

- nr 2301/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z elektroenergetyczna linią kablową przez nieruchomości stanowiące własność Gminy.

- nr 2302/05 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Choszczno przeznaczone do wydzierżawienia.

- nr 2303/05 w sprawie użyczenia lokalu nr 3 w budynku nr 26 przy ul. Zwycięstwa w Suliszewie.

- nr 2304/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kanałowej.

- nr 2305/05 w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału w działce budowlanej, położonej w obrębie Korytowo.

- nr 2306/05 w sprawie sprzedaży kiosku zlokalizowanego na nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 ewidencji gruntów m. Choszczno.

- nr 2307/05 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego.

- nr 2308/05 w sprawie w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego.

- nr 2309/05 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2310/05 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2311/05 w sprawie odwołania przetargu na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Choszczno.

- nr 2312/05 w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Choszczno, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 725/34, dotychczasowym użytkownikom wieczystym.

- nr 2313/05 w sprawie ustalenia warunków II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych, w skład których wchodzą garaże o konstrukcji lekkiej- stalowej, położonej w obrębie 3 ewidencji gruntów m. Choszczno.

- nr 2314/05 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej nr działki 175/15.

- nr 2315/05 w sprawie określenia wysokości nagrody Burmistrza dla nauczycieli oraz powołania komisji do wyrażenia opinii o kandydatach do nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

- nr 2316/05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbywanie nieruchomości, stanowiących własność Gminy.

- nr 2317/05 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2318/05 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2319/05 w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2320/05 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2321/05 w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2322/05 w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2323/05 w sprawie powołania składu komisji konkursowej.

- nr 2324/05 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie.

- nr 2325/05 w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału.

- nr 2326/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączami wodociągowym, kanalizacyjnym, gazowym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy.

- nr 2327/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączem wodociągowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy.

- nr 2328/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z odcinkiem gazociągu oraz przyłączami gazowymi przez nieruchomości stanowiące własność Gminy.

- nr 2329/05 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołania komisji przetargowej na wybór wykonawcy działania pn.: „rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego o część zlokalizowaną na terenie działki nr 321 przy ul. Zielnej w Choszcznie - I-szy etap”.

- nr 2330/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączem energetycznym 0,4 kV przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy.

- nr 2331/05 w sprawie przekazania 300,00 złotych na karmę dla bezdomnych psów.

- nr 2332/05 w sprawie dofinansowania festynu z okazji obchodów V Dnia Papieskiego.

- nr 2333/05 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do szkoły niepełnosprawnemu uczniowi.

- nr 2334/05 w sprawie dowozu na zajęcia indywidualnego nauczania niepełnosprawnego ucznia.

- nr 2335/05 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do szkoły niepełnosprawnemu uczniowi.

- nr 2336/05 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2337/05 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2338/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki.

- nr 2339/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej.

- nr 2340/05 w sprawie nadania honorowej odznaki III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2341/05 w sprawie nadania honorowej odznaki III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2342/05 w sprawie dofinansowania obchodów Gminnego Dnia Edukacji Narodowej.

- nr 2343/05 w sprawie dofinansowania obchodów „Dnia Seniora”.

- nr 2344/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z elektroenergetyczną linią kablową nn-0,4 kV, przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy.

- nr 2345/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Smoleń.

- nr 2346/05 w sprawie ustalenia warunków II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki budowlanej, położonej w obrębie Gleźno.

- nr 2347/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 230/5 o pow. 3.809 m2.

- nr 2348/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 254/1 o pow. 4.525 m2.

- nr 2349/05 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy terenu pod garażem blaszanym, położonego w Choszcznie przy ul. Staszica.

- nr 2350/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Norwida.

- nr 2351 zmieniające zarządzenie w sprawie najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej.

- Uchwała nr XXXII/270/2005 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej.

- nr 2352/05 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Smoleniu.

- nr 2353/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Zielnej.

- nr 2354/05 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy terenu pod garażem blaszanym, położonego w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego.

- nr 2355/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr XXXII/271/05 z dnia 19 października 2005 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

- nr 2356/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr XXXII/272/2005 z dnia 19 października 2005 r. zmieniające uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Choszczno.

- nr 2357/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr XXXII/273/2005 z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej nr działki 230/5.

- nr 2358/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr XXXII/274/2005 z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej nr działki 254/1.

- nr 2359/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr XXXII/275/2005 z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Smoleń.

- nr 2360/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr XXXII/276/2005 z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

- nr 2361/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr XXXII/277/05 z dnia 19 października 2005 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

- nr 2362/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr XXXII/278/2005 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie programu poprawy finansów Gminy Choszczno.

- nr 2363 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr XXXII/279/05 z dnia 24 października 2005 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

- nr 2364/05 w sprawie nadania odznaki honorowej III „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2365/05 w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2366/05 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony

dla Choszczna”.

- nr 2367/05 w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2368/05 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2369/05 w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2370/05 w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2371/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 ewidencji gruntów m. Choszczno.

- nr 2372/05 w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownika jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału.

- nr 2373/05 w sprawie budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału.

- nr 2374/05 zmieniające zarządzenie Burmistrza Choszczna nr 2300/05 z dnia 04 października 2005r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w roku obrotowym 2005r.

-nr 2375/05 w sprawie zatwierdzenia form kształcenia, na które dofinansowanie będzie nauczycielom przyznawane oraz określenia kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

- nr 2376/05 w sprawie ufundowania pucharów i medali w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców.

- nr 2377/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie przy ul. Fabrycznej.

- nr 2378/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kanałowej.

- nr 2379/05 w sprawie bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Matejki 3 w Choszcznie.

- nr 2380/05 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego.

- nr 2382/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Norwida.

- nr 2383/05 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2384/05 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2385/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. 23 Lutego.

- nr 2386/05 w sprawie wyrażenia zgody dla najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno, na podnajem osobie trzeciej.

- nr 2387/05 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie.

- nr 2388/05 w sprawie dofinansowania szkolenia liderów do prowadzenia zajęć z rodziną i na rzecz rodziny.

- nr 2389/05 w sprawie powołania zespołu ds. Biuletynu Informacji Publicznej.

- nr 2390/05 w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2391/05 w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2392/05 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do szkoły niepełnosprawnemu uczniowi.

- nr 2393/05 w sprawie wydzierżawienia w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Choszczno.

- nr 2394/05 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- nr 2395/05 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej nr działki 73/10.

- nr 2396/05 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie.

- nr 2397/05 w sprawie dofinansowania trzeciego tomiku wierszy pt.: „Spotkania”.

- nr 2398/05 w sprawie dofinansowania obchodów Światowego Dnia AIDS.

- nr 2399/05 w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału.

- nr 2400/05 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu.

- nr 2401/05 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę paliw dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

- nr 2402/05 w sprawie powołania zespołu roboczego do opracowania projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i trybu pracy Komisji.

- nr 2403/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączami wodociągowymi i gazowym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy.

- nr 2404/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków.

- nr 2405/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonej w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków.

- nr 2406/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły.

- nr 2407/05 w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

- nr 2408/05 w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Choszczno.

- nr 2409/05 w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału.

- nr 2410/05 w sprawie dofinansowania organizacji turnieju mikołajkowego dla uczniów szkół podstawowych.

- nr 2411/05 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę najemcy terenu pod garażem blaszanym, położonego w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego.

- nr 2412/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kanałowej.

- nr 2413/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Piaseczniku.

- nr 2414/05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze.

- nr 2415/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Korytowie.

- nr 2416/05 w sprawie prawa pierwokupu udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej nr działki 526/2.

- nr 2417/05 w sprawie nabycia lokali mieszkalnych w budynku nr 13 przy ul. Mur Południowy oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 250 na której zlokalizowany jest budynek.

- nr 2419/05 w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału.

- nr 2420/05 w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału.

- nr 2421/05 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Choszczno w zakresie wdrażania programu profilaktyczno-prewencyjnego dla dzieci terenu Gminy Choszczno.

- nr 2422/05 w sprawie powołania nowego składu Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

- nr 2423/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul Kanałowej.

- nr 2424/05 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę najemcy terenu pod garażem blaszanym, położonego w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 09-12-2005 08:45:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2005
Ostatnia aktualizacja: 09-12-2005 08:45:45