Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt zarządzenia w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostwę paliw dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie


Zarządzenie Nr ..............

Burmistrza Choszczna

z dnia ....................

w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego na dostawę paliw dla Urzędu Miejskiego

w Choszcznie.

Na podstawie art. 21 ust. 1 z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) , Nr 96, poz.959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537, Nr 273, poz. 2703 z 2005 r., Nr 163, poz. 1362, Nr 184, poz. 1539) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam, że zamówienie na dostawę paliw dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie odbędzie się w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 60.000 euro.

§ 2. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania powołuję komisję Przetargową

w następującym składzie:

1. Andrzej Malinowski - Przewodniczący

2. Teresa Mrowicka - Członek

3. Grażyna Gancarczyk - Sekretarz

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. Wydział Organizacyjny

2. Rada Miejska

3. Członkowie Komisji

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Choszcznie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej 60.000 euro.

Przedmiot przetargu - dostawa paliw dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie .

Kryterium oceny ofert - wysokość rabatu od cen detalicznych, waga kryterium - 100%.

W przetargu mogą wziąć udział przedmioty spełniające wymagania określone w art. 22, ust. 1 ustawy prawo o zamówieniach publicznych.

Termin składania ofert do dnia 01.12.2005 r. do godz. 900 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2005 r.

o godz. 930 w sali narad Urzędu Miejskiego

w Choszcznie (piwnica).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w pokoju Nr 27 III piętro.

W sprawach związanych z przetargiem należy kontaktować się telefonicznie z Naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego tel. 95 768 90-24 lub 765 70-36 wew. 150

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 18-11-2005 09:23:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2005
Ostatnia aktualizacja: 18-11-2005 09:23:26