Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie: 18.06.2005 - 15.09.2005

Sprawozdanie

Sprawozdanie

Burmistrza Choszczna

z pracy od 18.06.2005 do 15.09.2005

 

 W okresie od 18.06.2005 do 15.09.2005 wydałem następujące zarządzenia:                         

 

- nr 2021/05 w sprawie dofinansowania I Turnieju Tańca Towarzyskiego „Dzieci o Puchar Burmistrza Choszczna

- nr 2022/05 w sprawie nadania honorowej odznaki I stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

- nr 2023/05 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 z

  Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie

- nr 2024/05 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Szkół i

  Gimnazjum na rok szkolny 2005/2006

- nr 2025/05 w sprawie dofinansowania organizacji Szosowego Maratonu Rowerowego „Pętla Drawska”

- nr 2026/05 w sprawie dofinansowania medali i pucharów w V Mistrzostwach Polski  w Siłowaniu na Ręce.

- nr 2027/05 w sprawie przyznania Nagrody Burmistrza dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławęcinie

- nr 2028/05 w sprawie zatwierdzenia cennika usług Centrum Rekreacyjno-Sportowego  w Choszcznie na rok 2005 

- nr 2029/05 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Choszczno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

  powołania Komisji Konkursowej i przyjęcia regulaminu pracy Komisji.

- nr 2030/05 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę najemcy terenu pod garażem blaszanym, położonego w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

- nr 2031/05 w sprawie dofinansowania imprezy okolicznościowej związanej z zakończeniem sezonu piłkarskiego 2004/2005 przez Miejski Klub Sportowy „Piast” Choszczno

- nr 2032/05 w sprawie dofinansowania organizacji spotkania dyrektorów szkół i przedszkoli podsumowującego rok szkolny 2004/2005

- nr 2033/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączem wodociągowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

-nr 2034/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączem energetycznym 0,4kV

  przez nieruchomości stanowiące własność Gminy

- nr 2035/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączem energetycznym 0,4kV przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

- nr 2036/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączem gazowym przez

  nieruchomość stanowiącą własność Gminy

- nr 2037/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączem gazowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

- nr 2038/05 w sprawie odwołania Pani Anny Łuckiej z funkcji dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie

- nr 2039/05 w sprawie refundacji kosztów podróży do Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i

  Współuzależnienia w Stargardzie Szczecińskim

- nr 2040/05 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławęcinie

- nr 2041/05 w sprawie powierzenia Pani Beacie Wójcik pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum w Choszcznie

- nr 2042/05 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

- nr 2043/05 w sprawie sfinansowania zakupu biletów wstępu do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie

- nr 2044/05 w sprawie bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego, położonego w Korytowie

- nr 2045/05 w sprawie bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Kołkach

- nr 2046/05 w sprawie zawarcia umowy na lokal mieszkalny w Kołkach

- nr 2047/05 w sprawie nadania honorowej odznaki I stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

- nr 2048/05 w sprawie powołania komisji do szacunkowej wyceny samochodu marki Fiat 126P o numerze rejestracyjnym GWC 1955

- nr 2049/05 w sprawie wydzierżawienia części placu, położonego

  w Choszcznie przy ul. Rynek

- nr 2050/05 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę najemcy terenu pod garażem blaszanym, położonego w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

- nr 2051/05 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

- nr 2052/05 w sprawie wynajmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej

- nr 2053/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/233/05 z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie obsługi prawnej Rady Miejskiej w Choszcznie

- nr 2054/05 w sprawie wykonania uchwały Rady miejskiej Nr XXIX/227/2005 z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zmian budżetu na rok 2005

- nr 2055/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/228/2005 z dnia 17 czerwca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku i nadania statutu

- nr 2056/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/229/2005 z dnia 17 czerwca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu i wyposażenia w majątek Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie

- nr 2057/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/230/2005 z dnia 17 czerwca 2005r.zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie

- nr 2058/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/231/ 2005 z dnia 17 czerwca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie

- nr 2059/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/236/05  z dnia 17 czerwca 2005r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie przedsięwzięcia „Kompleksowy system kanalizacji sanitarnej w Gminie Choszczno”

- nr 2060/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/234/05 z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zabezpieczenia spłaty długoterminowego kredytu

  restrukturyzacyjnego

- nr 2061/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/232/2005 z dnia 17 czerwca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie

- nr 2062/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/240/05 z dnia 17

  czerwca 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

- nr 2063/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/237/05 z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Choszczno

- nr 2064/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/241/05 z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka zarządu osiedla Nr 4 – Południowe

- nr 2065/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/242/05 z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno w obrębie miejscowości Smoleń i Raduń

- nr 2066/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/243/05 z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- nr 2067/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/244/05 z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku

- nr 2068/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/245/05 z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Publicznego Przedszkola Nr 1 w Choszcznie

- nr 2069/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/246/05 z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszcznie

- nr 2070/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/247/05 z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Choszcznie

- nr 2071/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/248/05 z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Publicznego Przedszkola Nr 5 w Choszcznie

- nr 2072/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/249/05 z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

- nr 2073/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/235/05 z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie nadania numeru Szkole Podstawowej w Suliszewie

- nr 2074/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączem wodociągowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

- nr 2075/05 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych Urzędu Miejskiego w Choszcznie

- nr 2076/05 w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

- nr 2077/05 w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

- nr 2078/05 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie

-nr 2079/05 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Remont cząstkowy nawierzchni gminnych dróg asfaltowych po zimie 2005r. na terenie Gminy Choszczno”

- nr 2080/05 w sprawie dofinansowania organizacji akcji „Wakacje 2005”

- nr 2081/05 w sprawie dofinansowania pobytu oraz organizacji imprez towarzyszących wymianie młodzieży Fürstenwalde-Choszczno

- nr 2082/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączem teletechnicznym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

- nr 2083/05 w sprawie przekazania 300,00 złotych na karmę dla bezdomnych psów

- nr 2084/05 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Choszczno przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu

- nr 2085/05 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

- nr 2086/05 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

- nr 2087/05 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

- nr 2088/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kanałowej

- nr 2089/05 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2005r. oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

- nr 2090/05 w sprawie dofinansowania obchodów Dnia Strażaka

- nr 2091/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

  o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy /architekta lub urbanisty/ projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego na rok 2005r, dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie

- nr 2092/05 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Choszczno przeznaczonych do wydzierżawienia

- nr 2093/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbywanie nieruchomości, stanowiących własność Gminy

- nr 2094/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wojska Polskiego

- nr 2095/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Kołkach

- nr 2096/05 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminu obchodów „Pożegnanie Lata 2005”

- nr 2097/05 w sprawie dofinansowania grupy AA ”Arka” na XIII ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe

- nr 2098/05 w sprawie ufundowania nagrody rzeczowej dla najlepszego ucznia kończącego Publiczne Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Choszcznie

  w roku szkolnym 2004/2005

- nr 2099/05 w sprawie dofinansowania spotkań kulturalnych towarzyszących wymianie młodzieży Fürstenwalde – Choszczno

- nr 2100/05 w sprawie powołania komisji do weryfikacji faktur za poniesione koszty remontu, wykonanego przez najemcę lokalu użytkowego HAVANA przy ul. Promenada 2

- nr 2101/05 w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

- nr 2102/05 w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów – członków komisji

egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego

  w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

- nr 2103/05 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

- nr 2104/05 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

- nr 2105/05 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

- nr 2106/06 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela m9ianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

- nr 2107/05 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

- nr 2108/05 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

- nr 2109/05 w sprawie dofinansowania organizacji wojewódzkiego spotkania Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych

- nr 2110/05 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę najemcy terenu pod garażem blaszanym, położonego w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

- nr 2111/05 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę najemcy terenu pod garażem blaszanym, położonego w Choszcznie przy Władysława Jagiełły

- nr 2112/05 w sprawie dofinansowania obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w Międzywodziu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno organizowanego przez Radę Powiatową LZS

- nr  2113/05 w sprawie dofinansowania obozu religijno-rekreacyjnego dla młodzieży gimnazjalnej

- nr 2114/05w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy

  ul. I Armii Wojska Polskiego

- nr 2115/05w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału

  w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Korytowie

- nr 2116/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 4, oznaczonej nr działki 190/1

- nr 2117/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, zabudowanej obiektem budynku użytkowego, położonej w obrębie 1 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej nr działki 107o pow. 395m2

- nr 2118/05 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 1 ewidencji gruntów m. Choszczno, przy ul. Polnej, oznaczonej nr działki 624

- nr 2119/05 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 2 ewidencji gruntów m. Choszczno, przy ul. Żeromskiego, oznaczonej nr działki 59/2

- nr 2120/05 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji

  Mieszkaniowej

- nr 2121/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych, zabudowanych garażami o konstrukcji lekkiej-stalowej, położonych w obrębie 3 ewidencji gruntów m. Choszczno

- nr 2122/05 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Gostyczyn

- nr 2123/05 w sprawie użyczenia budynku remizy, położonej w Zwierzyniu

- nr 2124/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kanałowej

- nr 2125/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki

- nr 2126/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Bohaterów Warszawy

- nr 2127/05 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem wieży wodnej, położonej w obrębie nr 2 ewidencji gruntów m. Choszczno

- nr 2128/05 w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem murowanym

- nr 2129/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długookresowego kredytu na

 sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2005

- nr 2130/05 w sprawie nadania Złotej Odznaki „Zasłużony dla Choszczna”

- nr 2131/05 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Choszczno przeznaczonych do wydzierżawienia

- nr 2132/05 zmieniające zarządzenie Burmistrza Choszczna Nr 2029/05

  z dnia 23 czerwca    2005 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Choszczno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, powołania komisji konkursowej i przyjęcia regulaminu pracy Komisji

- nr 2133/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Konopnickiej

- nr 2134/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Konopnickiej

- nr 2135/05 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonej nr działki 320

- nr 2136/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Sławęcina

- nr 2137/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 1 ewidencji gruntów miasta Choszczno

- nr 2138/05 w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

- nr 2139/05 w sprawie dofinansowania nieobozowej akcji letniej „Wakacje w Klubie”

  organizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Kultury w Środowisku Wojskowym „Animator” w Choszcznie  

- nr 2140/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Zamęcin

-nr 2141/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem gospodarczym, położonej w Gleźnie, oznaczonej nr działki 70

- nr 2142/05 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Choszczno przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu

- nr 2143//05 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę budynku gospodarczego, położonego na terenie Gminy Choszczno

- nr 2144/05 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, położonej w Zamęcinie

- nr 2145/05 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy terenu pod garażem blaszanym, położonego w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

- nr 2146/05 w sprawie użyczenia pomieszczenia w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kołkach 

- nr 2147/05 w sprawie zmiany wysokości udziałów we współwłasności oraz prawie

  użytkowania wieczystego nieruchomości wspólnej, położonej przy ul. Władysława Jagiełły w Choszcznie

- nr 2148/05 zmieniające zarządzenie Burmistrza Choszczna nr 2029/05 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Choszczno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, powołania Komisji konkursowej i przyjęcia regulaminu pracy Komisji

- nr 2149/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

- nr 2150/05 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Staszica

- nr 2151/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Żeromskiego

- nr 2152/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Smoleniu

- nr 2153/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

- nr 2154/05 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Baczyn, oznaczonej nr działki 62/2

- nr 2155/05 w sprawie ufundowania 5 pucharów w I Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci o Puchar Burmistrza Choszczna

- nr 2156/05 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Choszczno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

- nr 2157/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na dostawę materiałów promocyjnych Gminy Choszczno

- nr 2158/05 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

- nr 2159/05 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

- nr 2160/05 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

- nr 2161/05 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania i likwidacji składników majątku ruchomego

- nr 2162/05 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych

- nr 2163/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączami gazowymi przez nieruchomości stanowiące własność Gminy

- nr 2164/05 w sprawie zakupu desek na dokończenie remontu pomostu nad jeziorem Kołki

- nr 2165/05 w sprawie przekazania 300,00 złotych na karmę dla bezdomnych psów

- nr 2166/05 w sprawie dofinansowania osiedlowego pikniku pod hasłem „Bezpieczne wakacje w mieście”

- nr 2167/05 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Publicznych Przedszkoli na rok szkolny 2005/2006

- nr 2168/05 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego

- nr 2169/05 w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli

- nr 2170/05 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej i dostarczania odzieży roboczej oraz materiałów biurowych, a także określania zasad zwrotu kosztów nabycia okularów korygujących wzrok

- nr 2171/05 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w remizie strażackiej w Korytowie na rzecz osób trzecich

- nr 2172/05 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nabycia udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno oznaczonej nr działki 732

- nr 2173/05 w sprawie rozłożenia na raty nieruchomości z tytułu nabycia udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno oznaczonej nr działki 732

- nr 2174/05 w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nabycia udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów w. Choszczno oznaczonej nr działki 732

- nr 2175/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gleźno

- nr 2176/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych  w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczno, oznaczonych nr działek 309/15, 309/16 i  309/17

- nr 2177/05 w sprawie organizacji konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy Gminy Choszczno w 2005r.

- nr 2178/05 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

- nr 2179/05 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

- nr 2180/05 w sprawie użyczenia budynku remizy, położonej w Gleźnie

- nr 2181/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. 23 Lutego

- nr 2182/05 w sprawie dofinansowania organizacji dożynek wiejskich w Sołectwie Kołki

- nr 2183/05 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych

- nr 2184/05 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej

- nr 2185/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Norwida

- nr 2186/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, położonych Choszcznie przy ul. Staszica i ul. Dąbrowszczaków

- nr 2187/05 zmieniające zarządzenie Nr 2177/05 z dnia 23.08.2005 w sprawie organizacji konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy Gminy Choszczno w 2005r

- nr 2188/05 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

- nr 2189/05 w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

- nr 2190/05 w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

- nr 2191/05 w sprawie powołania zespołu ds. organizacji wyborów do Sejmu i Senatu RP w Gminie Choszczno

- nr 2192/05 w sprawie powołania komisji przetargowej w przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy zadania pn. „Rozbudowa istniejącego cmentarza komunalnego o część zlokalizowaną na terenie działki nr 321 przy ul. Zielnej w Choszcznie - I-szy etap”

- nr 2193/05 w sprawie ufundowania sprzętu sportowego z okazji obchodów 60-lecia Szkoły Podstawowej w Zamęcinie

- nr 2194/05 w sprawie ufundowania sprzętu sportowego z okazji obchodów 60-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie

- nr 2195/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączem gazowym i

  kanalizacyjnym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

- nr 2196 w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

- nr 2197/05 w sprawie ufundowania sprzętu sportowego z okazji obchodów 60-lecia Szkoły Podstawowej w Korytowie

- nr 2198/05 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie

- nr 2199/05 w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

- nr 2200/05 w sprawie obsługi prawnej organów gminy

- nr 2201/05 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Choszczno

- nr 2202/05 w sprawie dofinansowania dożynek wiejskich w Sołectwie Wardyń

- nr 2203/05 w sprawie dofinansowania dożynek wiejskich w Sołectwie Raduń

- nr 2204/05 w sprawie dofinansowania organizacji dożynek wiejskich oraz zawodów sportowo-pożarniczych strażaków kombatantów w Sołectwie Stradzewo

- nr 2205/05 w sprawie dofinansowania organizacji dożynek wiejskich w Sołectwie Zwierzyn

- nr 2206/05 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Choszczno przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajmu

- nr 2207/05 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Jana III Sobieskiego

- nr 2208/05 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę najemcy terenu pod garażem blaszanym, położonego w Choszcznie przy ul. Staszica

- nr 2209/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

- nr 2210/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 3 ewidencji gruntów m. Choszczno

- nr 2211/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień pub licznych na dostawę materiałów promocyjnych Gmin Choszczno

- nr 2212/05 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Leona Kruczkowskiego w Choszcznie

- nr 2213/05 w sprawie ustawienia reklam

- nr 2214/05 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

- nr 2215/05 w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

- nr 2216/05 w sprawie nadania honorowej odznaki III  stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

- nr 2217/05 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych

- nr 2218/05 w sprawie rozłożenia na raty wynagrodzenia za przeniesienie własności działki budowlanej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej

- nr 2219/05 w sprawie przekazania 350,00 złotych na karmę dla bezdomnych psów

- nr 2220/05 w sprawie dofinansowania organizacji dożynek wiejskich w Sołectwie Sławęcin

- nr 2221/05 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołanie komisji przetargowej na wybór wykonawcy zadania pn. „Remont dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie przy ul. Wolności 13”

- nr 2222/05 w sprawie rozłożenia na raty wynagrodzenia za przeniesienie własności działki budowlanej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej

- nr 2223/05 w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

- nr 2224/05 w sprawie zmian budżetu na rok 2205 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

- nr 2225/05 w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 

 

 

- nr 2226/05 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Zakup świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia realizowanych w Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Dąbrowszczaków 40”

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 26-10-2005 12:14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2005
Ostatnia aktualizacja: 26-10-2005 12:14:55