Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie od 29 kwietnia do 17 czerwca 2005r.


Sprawozdanie

Burmistrza Choszczna

z pracy od 29.04.05 r. do 17.06.05 r.

W okresie od 29.04.2005 r. r. do 17.06.2005 r. r. wydałem następujące zarządzenia:

 • nr 1929/05 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Choszczna,

 • nr 1930/05 w sprawie nadania honorowej odznaki III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”,

 • nr 1931/05 w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału,

 • nr 1932/05 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Choszczno w zakresie: ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej i przyjęcia regulaminu pracy Komisji,

 • nr 1932A/05 w sprawie dofinansowania odnowienia krzyży przydrożnych w Sołectwie Gleźno,

 • nr 1933/05 w sprawie ufundowania Pucharu za zajęcie III miejsca z okazji Mistrzostw Polski „Sprawni Razem” w Piłce Koszykowej Dziewcząt,

 • nr 1934/05 w sprawie nadania honorowej odznaki III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”,

 • nr 1935/05 w sprawie nadania honorowej odznaki II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”,

 • nr 1936/05 w sprawie przekazania 250,00 złotych na karmę dla bezdomnych psów,

 • nr 1937/05 w sprawie dofinansowania obchodów Dnia Matki oraz Dnia Dziecka organizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kołkach,

 • nr 1938/05 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Choszczno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

 • nr 1939/05 w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2005,

 • nr 1940/05 zmieniające zarządzenie o powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie banku do obsługi budżetu Gminy Choszczno oraz jej jednostek organizacyjnych o formie jednostek budżetowych,

 • nr 1941/05 w sprawie dofinansowania „Międzyszkolnej Olimpiady Sportowej”,

 • nr 1942/05 w sprawie przeprowadzenia zapytania o cenę na wybór wykonawcy operatów szacunkowych o wartości nieruchomości na rok 2005 oraz na wybór geodety na obsługę geodezyjną Gminy Choszczno na 2005 rok dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie,

 • nr 1943/05 w sprawie ufundowania nagrody,

 • nr 1944/05 w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/226/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka zarządu osiedla nr 4 - Południowe,

 • nr 1945/05 w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/225/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie podpisania protokołu przynależnego do porozumienia o więziach przyjaźni między Gminą Choszczno a Gminą Weststellingwerf z dnia 23 września 1992 r.,

 • nr 1946/05 w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/223/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie,

 • nr 1947/05 w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/222/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum w Choszcznie,

 • nr 1948/05 w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/221/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie,

 • nr 1949/05 w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/220/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie,

 • nr 1950/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/219/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie przedsięwzięcia „Kompleksowy system kanalizacji sanitarnej w Gminie Choszczno”,

 • nr 1951/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/218/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,

 • nr 1952/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/217/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy,

 • nr 1953/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/216/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Choszczno,

 • nr 1954/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/215/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Choszczno,

 • nr 1955/05 zmieniające zarządzenie nr 1244/04 Burmistrza Choszczna z dnia 19 marca 2004 r , Zarządzenie Nr 1618/04 Burmistrza Choszczna z dnia 17 września 2004 r. i Zarządzenie Nr 1818/05 Burmistrza Choszczna z dnia 02 lutego 2005 r.,

 • nr 1956/05 zmieniające zarządzenie Nr 1928/05 Burmistrza Choszczna z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji w celu zbadania poprawności opisów faktur wydatków opłacanych Złotą kartą PKO BP na nazwisko Ryszard Boratyński - Burmistrz Choszczna,

 • nr 1957/05 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 ewidencji gruntów miasta Choszczno,

 • nr 1958/05 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie,

 • nr 1959/05 w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIII/224/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 02 grudnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Choszczna,

 • nr 1960/05 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej ds. likwidacji samochodu pożarniczego,

 • nr 1961/05 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i powołanie komisji przetargowej na wybór wykonawcy zadania pn.: „Kontynuacja robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku socjalno-klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu (położonego w Choszcznie na działkach nr 860/1, 860/3 i 860/4) od istniejącego stanu na dzień 30.04.200 r.

 • nr 1962/05 w sprawie dofinansowania tablicy pamiątkowej,

 • nr 1963/05 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławęcinie,

 • nr 1964/05 w sprawie ufundowania nagród w Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczym z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska,

 • nr 1965/05 w sprawie dofinansowania grupy AA „Arka” na XVI ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe,

 • nr 1966/05 w sprawie dofinansowania uroczystości poświęcenia kaplicy w Krzowcu,

 • nr 1967/05 w sprawie dofinansowania zakupu medali z okazji 100 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego i 60 lat oświaty na ziemiach Choszczeńskich,

 • nr 1968/05 w sprawie dofinansowania wyjazdu szkoleniowego,

 • nr 1969/05 w sprawie zmiany w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie,

 • nr 1970/05 w sprawie dofinansowania uroczystości związanych z obchodami Dnia Dziecka,

 • nr 1971/05 w sprawie dofinansowania nagród w konkursach w ramach obchodów Dni Korytowa,

 • nr 1972/05 zmieniające Zarządzenie Nr 1412/04 Burmistrza Choszczna z dnia 31 maja 2004 r.,

 • nr 1973/05 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie,

 • nr 1974/05 w sprawie ufundowania nagród w „Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania klas O-III” i w „Gminnym Konkursie Piosenki Angielskiej klas I-VI”,

 • nr 1975/05 w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału,

 • nr 1976/05 w sprawie dofinansowania pleneru malarskiego „Piękno Ziemi Choszczeńskiej”,

 • nr 1977/05 w sprawie dofinansowania zakupu wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kołkach,

 • nr 1978/05 w sprawie dofinansowania zakupu strojów dla zespołu „Stokrotki” działającego przy świetlicy wiejskiej w Rzecku,

 • nr 1979/05 w sprawie nadania honorowej odznaki II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”,

 • nr 1980/05 w sprawie nadania honorowej odznaki III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”,

 • nr 1981/05 zmieniające załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie,

 • nr 1982/05 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie,

 • nr 1983/05 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie,

 • nr 1984/05 w sprawie ufundowania Nagrody Burmistrza dla dwóch najlepszych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie,

 • nr 1985/05 w sprawie ufundowania Nagrody Burmistrza dla najlepszego ucznia Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie,

 • nr 1986/05 w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału,

 • nr 1987/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączem gazowym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy,

 • nr 1988/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączem wodociągowym przez nieruchomości stanowiące własność Gminy,

 • nr 1989/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z elektroenergetyczną linią kablową 15 kV, linią światłowodową, teletechniczną linią kablową przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy,

 • nr 1990/05 w sprawie ufundowania nagród w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy „W krainie Hansa Christiana Andersena”,

 • nr 1991/05 w sprawie ufundowania sprzętu sportowego z okazji obchodów 60-lecia Szkoły Podstawowej w Suliszewie,

 • nr 1992/05 w sprawie ufundowania sprzętu sportowego z okazji obchodów 60-lecia Szkoły Podstawowej w Sławęcinie,

 • nr 1993/05 w sprawie dofinansowania konkursu na gazetkę szkolną,

 • nr 1994/05 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko na dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławęcinie,

 • nr 1995/05 w sprawie dofinansowania obchodów Dnia Dziecka organizowanych przez Sołectwo Smoleń,

 • nr 1996/05 w sprawie dofinansowania obchodów Dnia Dziecka organizowanych przez Sołectwo Wardyń,

 • nr 1997/05 w sprawie dofinansowania organizacji Międzynarodowego Dnia Dziecka przez Pracowniczy Ogród Działkowy „Pionier” Choszczno,

 • nr 1998/05 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławęcinie,

 • nr 1999/05 w sprawie dofinansowania Otwarcia Sezonu Letniego 2005 na osiedlu Nr 4 Południowe w Choszcznie,

 • nr 2000/05 w sprawie dofinansowania wczaso-rekolekcji dla osób chorych i niepełnosprawnych,

 • nr 2001/05 w sprawie refundacji kosztów pobytu na spotkaniach trzeźwościowych,

 • nr 2002/05 w sprawie ufundowania Pucharu Burmistrza Choszczna w I Turnieju Tańca Towarzyskiego,

 • nr 2003/05 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie,

 • nr 2004/05 w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Choszcznie,

 • nr 2005/05 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczone do wydzierżawienia,

 • nr 2006/05 w sprawie powołania Gminnej komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

 • nr 2007/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Choszczeńskiego Domu Kultury za rok 2004,

 • nr 2008/05 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie za rok 2004,

 • nr 2009/05 w sprawie przekazania 300,00 złotych na karmę dla bezdomnych psów,

 • nr 2010/05 w sprawie dofinansowania obchodów Dnia Dziecka organizowanych przez Sołectwo Zwierzyń,

 • nr 2011/05 w sprawie dofinansowania obchodów Dnia Dziecka organizowanych przez Sołectwo Sulino,

 • nr 2012/05 w sprawie powołania komisji do przekazania budynku przy ul. Mur Południowy 7 w Choszcznie,

 • nr 2013/05 w sprawie dofinansowania VI Międzynarodowego Turnieju Badmintona,

 • nr 2014/05 w sprawie nadania honorowej odznaki III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 2015/05 w sprawie nadania honorowej odznaki II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 2016/05 w sprawie zakupu nagród książkowych dla najlepszych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z okazji zakończenia roku szkolnego,

 • nr 2017/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z elektroenergetyczną linią kablową nn-0,4 kV przez nieruchomości stanowiące własność Gminy,

 • nr 2018/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z elektroenergetyczną napowietrzną linią Sn-15kV linią kablową nn-0,4 kV, stacją transformatorową słupową 15/0,4 kV przez nieruchomości stanowiące własność Gminy,

 • nr 2019/05 w sprawie dofinansowania obchodów Dnia Dziecka organizowanych przez Sołectwo Zamęcin,

 • nr 2020/05 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Choszczno w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, porządku i bezpieczeństwa publicznego,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 18-07-2005 15:29:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-07-2005
Ostatnia aktualizacja: 18-07-2005 15:29:09