Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie: 25.02.2005r. - 29.04.2005r.


Sprawozdanie

Burmistrza Choszczna

z pracy od 25.02.05 r. do 29.04.05 r.

W okresie od 25.02.2005 r. r. do 29.04.2005 r. r. wydałem następujące zarządzenia:

 • Nr 1854/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia „Zasłużony dla Choszczna”,

 • Nr 1855/05 z dnia lutego 2005 r. w sprawie wyznaczenia zespołu zadaniowego w celu sporządzenia protokołów zdawczo-odbiorczych z przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno,

 • Nr 1856/05 z dnia 01 marca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Choszczeńskiego Domu Kultury,

 • Nr 1857/05 z dnia 02 marca 2005 r w sprawie powierzenia Pani Weronice Dokurno pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie,

 • Nr 1858/05 z dnia 02 marca 2005 r. w sprawie dofinansowania XI Powiatowego Przeglądu Artystycznych Promujących Zdrowie,

 • Nr 1859/05 z dnia 02 marca 2005 r. w sprawie dofinansowania zakupu nagród dla uczestników IX Festiwalu Kolęd,

 • Nr 1860/05 z dnia 02 marca 2005 r. w sprawie dofinansowania ferii zimowych organizowanych przez Sołectwo Rzecko,

 • Nr 1861/05 z dnia 02 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście elektroenergetyczną linią kablową nn - 0,4 kV oraz linią oświetleniową przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy,

 • Nr 1862/05 z dnia 02 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączem c.o. przez nieruchomości stanowiące własność Gminy,

 • Nr 1863/05 z dnia 02 marca 2005 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie,

 • Nr 1864/05 z dnia 02 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli finansowej jednostek podległych i nadzorowanych przez Burmistrza,

 • Nr 1865/05 z dnia 04 marca 2005 r. w sprawie powołania stałej komisji ds. wywozu z Targowiska Miejskiego w Choszcznie kiosków lub straganów nie opłacanych podlegających usunięciu zgodnie z punktem 14 Regulaminu Targowiska Miejskiego w Choszcznie,

 • Nr 1866/05 z dnia 04 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie banku do obsługi budżetu Gminy Choszczno oraz jej jednostek organizacyjnych o formie jednostek budżetowych,

 • Nr 1867/05 z dnia 07 marca 2005 r. w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”,

 • Nr 1868/05 z dnia 07 marca 2005 r. w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”,

 • Nr 1869/05 z dnia 07 marca 2005 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów szkół i przedszkoli,

 • Nr 1870/05 z dnia 08 marca 2005 r. w sprawie przekazania 300,00 zł na karmę dla bezdomnych psów,

 • Nr 1871/05 z dnia 09 marca 2005 r. w sprawie dofinansowania obchodów Dnia Kobiet dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zwierzyniu,

 • Nr 1872/05 z dnia 09 marca 2005 r. w sprawie dofinansowania obchodów Dnia Kobiet w Sołectwie Sulino,

 • Nr 1873/05 z dni 11 marca 2005 r w sprawie dofinansowania zakupu naczyń dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wardyniu,

 • Nr 1874/05 z dnia 11 marca 2005 r w sprawie dofinansowania obchodów Dnia kobiet w Sołectwie Stary Klukom,

 • Nr 1875/05 z dnia 11 marca 2005 r w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączami wodociągowym, kanalizacyjnym i gazowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy,

 • Nr 1876/05 z dnia 11 marca 2005 r w sprawie ustalenia terminu obchodów Dni Choszczna w 2005 r.,

 • Nr 1877/05 z dnia 11 marca 2005 r w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie,

 • Nr 1878/05 z dnia 15 marca 2005 r w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału,

 • Nr 1879/05 z dnia 15 marca 2005 r w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2005,

 • Nr 1880/05 z dnia 15 marca 2005 r w sprawie dofinansowania III Ogólnopolskich Mistrzostw w Badmintona Nauczycieli i Pracowników Oświaty,

 • Nr 1881/05 z dnia 15 marca 2005 r w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/212/05 z dnia 25 lutego 2005 r w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Choszczno,

 • Nr 1882/05 z dnia 15 marca 2005 r w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/213/05 z dnia 25 lutego 2005 r w sprawie przekazania mienia gminnego po byłej szkole w Rzecku do korzystania i zarządzania przez Sołectwo Rzecko w celu użytku ogólnowiejskiego mieszkańców,

 • Nr 1883/05 z dnia 15 marca 2005 r w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej
  nr XXVII/211/05 z dnia 25 lutego 2005 r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,

 • Nr 1884/05 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej
  Nr XXVII/210/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

 • Nr 1885/05 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej
  Nr XXVII/209/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego na rachunku podstawowym budżetu Gminy Choszczno,

 • Nr 1886/05 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej
  Nr XXVII/208/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na 2005 r.,

 • Nr 1887/05 z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia zespołu zadaniowego w celu sporządzenia protokołów zdawczo - odbiorczych
  z przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno,

 • Nr 1888/05 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie nadania honorowej odznaki I stopnia „Zasłużony dla Choszczna”,

 • Nr 1889/05 z dnia 17 marca 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Choszczeńskiego Domu Kultury,

 • Nr 1890/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie dofinansowania programu edukacyjnego dla przedszkoli „Kształtowanie umiejętności zapamiętywania tego co ważne” prof. Edyty Gruszczak-Kolczyńskiej,

 • Nr 1891/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Korytowie,

 • Nr 1892/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie dofinansowania organizacji Dnia Kobiet w Ośrodku Wspierania Rodziny w Korytowie,

 • Nr 1893/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie dofinansowania zakupu naczyń
  na świetlicę wiejska w Sulinie,

 • Nr 1894/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania podań o przyznanie stypendium sportowego oraz określenia zasad pracy Komisji stypendialnej,

 • Nr 1895/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie dofinansowania szkolenia,

 • Nr 1896/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia terminu obchodów „Pożegnanie Lata” 2005 r.

 • Nr 1897/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań własnych Miasta i Gminy Choszczno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, powołania Komisji Konkursowej i przyjęcia regulaminu pracy Komisji,

 • Nr 1898/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału,

 • Nr 1899/05 z dnia 04 kwietnia 2005 r. w sprawie dofinansowania uroczystości związanych z obchodami Dnia Inwalidy,

 • Nr 1900/05 z dnia 04 kwietnia 2005 w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie,

 • Nr 1901/05 z dnia 04 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Choszczeńskiego Domu Kultury,

 • Nr 1902/05 z dnia 05 kwietnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia dnia 08 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy w związku z uroczystościami pogrzebowymi Papieża Jana
  Pawła II,

 • Nr 1903/05 z dnia 05 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączem wodociągowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy,

 • Nr 1904/ z dnia 05 kwietnia 2005 r. w sprawie przekazania 300 złotych na karmę dla bezdomnych psów,

 • Nr 1905/05 z dnia 07 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście z kablami energetycznymi 0,4 kV przez nieruchomości stanowiące własność Gminy,

 • Nr 1906/05 z dnia 07 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście z kablami energetycznymi 0,4 kV przez nieruchomości stanowiące własność Gminy,

 • Nr 1907/05 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie dofinansowania zakupu nagród dla uczestników VI Konkursu Ortograficznego dla Gimnazjów Powiatu Choszczeńskiego Pokonać ortografię”,

 • Nr 1908/05 z dnia 11 kwietnia zmieniające zarządzenie Burmistrza Choszczna Nr 1897/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Choszczno w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, powołania Komisji Konkursowej i przyjęcia regulaminu pracy Komisji,

 • Nr 1909/05 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji ds. pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Miasta i Gminy Choszczno,

 • Nr 1910/05 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie dofinansowania II Międzyregionalnego Konkursu „Ignacy Jan Paderewski - artysta, polityk”,

 • Nr 1911/05 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Choszczeńskiego Domu Kultury w Choszcznie,

 • Nr 1912/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Adama Nowaka,

 • Nr 1913/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Artura Kulwikowskiego,

 • Nr 1914/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Adama Malinowskiego,

 • Nr 1915/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Kordiana Galińskiego,

 • Nr 1916/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznania nagrody Burmistrza dla nauczycieli,

 • Nr 1917/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie ufundowania nagród w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego,

 • Nr 1918/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączem energetycznym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy,

 • Nr 1919/05 z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie zniszczenia dokumentacji z referendum lokalnego w sprawie odwołania Burmistrza Choszczna w 2004 r.,

 • Nr 1920/05 z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania honorowej odznaki I stopnia „Zasłużony dla Choszczna”,

 • Nr 1921/05 z dnia 22 kwietnia zmieniające Zarządzenie Nr 1666/04 Burmistrz Choszczna z dnia 18 października 2004 r.,

 • Nr 1922/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie dofinansowania akcji „sprzątanie wioski” organizowanej przez Sołectwo Kołki,

 • Nr 1923/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”,

 • Nr 1924/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”,

 • Nr 1925/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”,

 • Nr 1926/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2005 i układu wykonawczego budżetu na rok 2005 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału,

 • Nr 1927/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

 • Nr 1928/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji w celu zbadania poprawności opisów faktur wydatków opłacanych Złotą Kartą PKO BP na nazwisko Ryszard Boratyński - Burmistrz Choszczna.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 04-05-2005 13:30:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-05-2005
Ostatnia aktualizacja: 04-05-2005 13:30:07