Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z prac w okresie: 23.12.2004r. - 13.01.2005r.


Sprawozdanie

Burmistrza Choszczna

z pracy od 23.12.2004 do 13.01.2005 r.

W okresie od 23.12.2004 r. do 13.01.2005 r. wydałem następujące zarządzenia:

 • nr 1774/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie banku celem udzielenia restrukturyzacyjnego kredytu długoterminowego w kwocie 3.600.000,00 zł.,

 • nr 1775/04 w sprawie dofinansowania zabawy choinkowej organizowanej przez Sołectwo Rzecko,

 • nr 1776/04 w sprawie opiniowania umów zawieranych przez kierowników jednostek budżetowych Gminy,

 • nr 1777/04 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2004 rok oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału,

 • nr 1778/04 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Modrzewskiego, oznaczonej nr działki 197,

 • nr 1779/04 w sprawie zmian budżetu na rok 2004 i układu wykonawczego budżetu na rok 2004 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału,

 • nr 1780/04 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • nr 1781/04 w sprawie zmian budżetu na rok 2004 i układu wykonawczego budżetu na rok 2004 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału,

 • nr 1782/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/188/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

 • nr 1783/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/189/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2004,

 • nr 1784/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/190/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 oraz określenia ostatecznego terminu ich dokonania a także ustalenia planu finansowego tych wydatków,

 • nr 1785/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/186/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego zarządu osiedla nr 4-Południowe,

 • nr 1787/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/187/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Rzecko,

 • nr 1788/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/191/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005,

 • nr 1789/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/193/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu osiedla nr 1-Stare Miasto,

 • nr 1790/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/194/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Osiedla nr 2- Władysława Jagiełły,

 • nr 1791/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/195/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Osiedla nr 3- 700 lecia,

 • nr 1792/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/196/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Osiedla nr 4 - Południowe,

 • nr 1793/05 zmieniające zarządzenie w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego,

 • nr 1794/05 w sprawie powołania komisji do protokolarnego odebrania robót budowlanych oraz przejęcia od Wykonawcy placu budowy i przekazania go wraz z materiałami niewbudowanymi Centrum Rekreacji i Sportu, zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku socjalno-klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu położonego w Choszcznie przy ul. Sportowej na działkach nr 860/1 i 860/2”,

 • nr 1795/05 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/192/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów zaciąganych przez Burmistrza w roku Budżetowym 2005,

 • nr 1796/05 w sprawie udzielania zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie,

 • nr 1797/05 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Stargardzkiej, oznaczonej nr działki 101/06,

 • nr 1798/05 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie,

 • nr 1799/045 w sprawie przekazania 300,00 zł na karmę dla bezdomnych psów,

 • nr 1800/05 w sprawie dofinansowania zabawy choinkowej organizowanej przez sołectwo Zwierzyń,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 14-01-2005 16:59:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2005
Ostatnia aktualizacja: 14-01-2005 16:59:02