Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z prac w okresie: 27.05.2004 - 30.06.2004


Sprawozdanie

Burmistrza Choszczna

z pracy w okresie 27.05.2004 do 30.06.2004

w okresie od 27.05.2004 do 30.06.2004 wydałem następujące zarządzenia

 • nr 1389/04 w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia Wyborów do Parlamentu Europejskiego

 • nr 1390/04 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie

 • nr 1391/04 w sprawie dofinansowania pleneru ulicznego organizowanego przez Klub Plastyka „Impresja”

 • nr 1392/04 w sprawie aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1
  w Choszcznie

 • nr 1393/04 w sprawie dofinansowania obchodów „Dnia Dziecka” organizowanych przez Choszczeński Integracyjny Klub Sportowy

 • nr 1394/04 w sprawie dofinansowania zakupu koszulek sportowych dla uczestników rajdu rowerowego na Litwę

 • nr 1395/04 w sprawie zmiany dzierżawcy nieruchomości zabudowanej, położonej
  w Choszcznie przy ul. Konopnickiej

 • nr 1396/04 w sprawie dofinansowania uroczystości dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
  w sołectwie Zamęcin

 • nr 1397/04 w sprawie dofinansowania uroczystości dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
  w miejscowości Wardyń

 • nr 1398/04 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony
  w Choszcznie przy ul. 22-Lipca 14B/1

 • nr 1399/04 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony
  w Choszcznie przy ul. Wolności 6A/9

 • nr 1400/04 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony
  w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej 35C/10

 • nr 1401/04 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony
  w Choszcznie przy ul. Matejki 3/7

 • nr 1402/04 w sprawie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży w Zakopanem

 • nr 1403/04 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony
  w Choszcznie przy ul. Wolności 32A/8

 • nr 1404/04 w sprawie zmian budżetu na rok 2004 i układu wykonawczego budżetu na rok 2004 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • nr 1405/04 w sprawie ustalenia w drodze rokowań nabywcy nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej, oznaczonej
  nr działki 1312

 • nr 1406/04 w sprawie ustalenia w drodze rokowań nabywcy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Osiedle Północne, oznaczonej nr działki 424

 • nr 1407/04 w sprawie dofinansowania udziału przedstawicieli samorządu choszczeńskiego w Igrzyskach Gmin Samorządowych Województwa Zachodniopomorskiego

 • nr 1408/04 w sprawie zakupu słodyczy dla wychowanków choszczeńskich przedszkoli z okazji Dnia Dziecka

 • nr 1409/04 w sprawie ufundowania Nagród Burmistrza Choszczna dla najlepszych absolwentów Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie

 • nr 1410/04 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
  w Suliszewie

 • nr 1411/04 w sprawie wyznaczenia dnia 11 czerwca 2004r. dniem wolnym od pracy

 • nr 1412/04 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania prowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”

 • nr 1413/04 w sprawie wyrażenia zgody na przejście węzła rozłącznikowego w liniach 15 kV przez nieruchomości stanowiące własność Gminy

 • nr 1414/04 w sprawie przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy zadania
  pn. „Kontynuacja robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie
  i nadbudowie budynku socjalno-klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu (położonego w Choszcznie na działkach nr 860/1, 860/3 i 860/4) od istniejącego stanu
  na dzień 31.12.2003r.

 • nr 1415/04 w sprawie dofinansowania wyjazdu dzieci nad morze z sołectwa Kołki

 • nr 1416/04 w sprawie zmiany dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej
  w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

 • nr 1417/04 w sprawie bezumownego korzystania z najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

 • nr 1418/04 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z przyłączem telekomunikacyjnym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 1419/04 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Choszczna Bogdana Winiarskiego

 • nr 1420/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę
  nr IV/61/94 Rady Miejskiej Choszczna z dnia 25 października 1994r. w sprawie wyłaniania w drodze konkursu kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

 • nr 1421/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę
  w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy

 • nr 1422/04 zmieniające regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie

 • nr 1423/04 w sprawie dofinansowania Koncertu z okazji Dnia Dziecka

 • nr 1424/04 w sprawie ufundowania Nagród Burmistrza Choszczna dla najlepszych absolwentów Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

 • nr 1425/04 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 • nr 1426/04 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony
  w Choszcznie przy ul. Jagiełły 6A/15

 • nr 1427/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Choszczeńskiego Domu Kultury za rok 2003

 • nr 1428/04 w sprawie zmian budżetu na rok 2004 i układu wykonawczego budżetu na rok 2004 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • nr 1429/04 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie za rok 2003

 • nr 1430/04 w sprawie dofinansowania uroczystości dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
  w sołectwie Sulino

 • nr 1431/04 w sprawie dofinansowania działalności Instytutu św. Brata Alberta
  w Świnoujściu Oddział Choszczno

 • nr 1432/04 w sprawie ufundowania Nagród Burmistrza Choszczna dla najlepszych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum w Choszcznie

 • nr 1433/04 w sprawie dofinansowania wczaso-rekolekcji dla osób chorych
  i nieprłnosprawnych

 • nr 1434/04 zmieniające Zarządzenie Nr 1244/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie podziału kompetencji Burmistrza i jego zastępców

 • nr 1435/04 zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Choszczna Bogdana Winiarskiego

 • nr 1436/04 w sprawie nadania honorowej odznaki III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 1437/04 w sprawie dofinansowania działalności Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami Oddział w Choszcznie

 • nr 1438/04 w sprawie dofinansowania imprezy wakacyjnej organizowanej przez Zarząd Osiedla Nr 4 „Południowe” w Choszcznie

 • nr 1439/04 w sprawie nadania honorowej odznaki II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 1440/04 w sprawie nadania honorowej odznaki II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 1441/04 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie

 • nr 1442/04 w sprawie dofinansowania udziału PKS „Jutrzenka” w Zachodniopomorskim Turnieju „Z podwórka na stadion”

 • nr 1443/04 w sprawie dofinansowania pobytu oraz organizacji imprez towarzyszących wymianie młodzieży Furstenwalde - Choszczno

 • nr 1444/04 w sprawie dofinansowania organizacji „Dnia Dziecka i przywitanie lata”
  w sołectwie Kołki

 • nr 1445/04 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
  w Zamęcinie

 • nr 1446/04 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
  z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie

 • nr 1447/04 w sprawie dofinansowania akcji „Lato w Klubie” organizowanej przez Klub Garnizonowy w Choszcznie

 • nr 1448/04 w sprawie dofinansowania wypoczynku dzieci w Piechowicach

 • nr 1449/04 zmieniające Zarządzenie Nr 1412/04 Burmistrza Choszczna z dnia
  31 maja 2004

 • nr 1450/04 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie

 • nr 1451/04 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

 • nr 1452 w sprawie dofinansowania udziału dzieci z Gminy Choszczno
  w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Wiborgu w Danii

 • nr 1453/04 w sprawie określenia zasad i stawek za umieszczanie reklam, szyldów i tablic ogłoszeniowych

 • nr 1454/04 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z projektowaną elektroenergetyczną linią kablową 0,4kV przez nieruchomości stanowiące własność Gminy

 • nr 1455/04 w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłącza kanalizacji sanitarnej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 1456/04 w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłączy: gazowego, energetycznego, wodociągowego i kanalizacyjnego przez nieruchomości stanowiące własność Gminy

 • nr 1457/04 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z projektowanymi elektroenergetycznymi przyłączami kablowymi 0,4 kV przez nieruchomości stanowiące własność Gminy

 • nr 1458/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 3 miasta Choszczno, oznaczonej ewidencyjnie numerem
  działki 806/1

 • nr 1459/04 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej
  w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków, oznaczonej nr działki 110/4

 • nr 1460/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Choszcznie

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 01-07-2004 14:41:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2004
Ostatnia aktualizacja: 01-07-2004 14:41:23