Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z prac w okresie: 24.03.2004 - 26.04.2004


Sprawozdanie

Burmistrza Choszczna

z prac w okresie od 24.03.2004 r. do 26.04.2004 r.

w okresie od 24.03.2004 r do 26.04.2004 r. wydałem następujące zarządzenia:

 • nr 1245/04 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z linią kablową telefoniczną przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy,

 • nr 1246/04 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej,

 • nr 1247/04 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Konopnickiej,

 • nr 1248/04 w sprawie ustalenia opłaty za wywieszenie reklamy na ogrodzeniu przy ul. Władysława Jagiełły w Choszcznie,

 • nr 1249/04 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego,

 • nr 1250/04 w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków,

 • nr 1251/04 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Konopnickiej,

 • nr 1252/04 w sprawie przekazania 150,00 złotych na karmę dla bezdomnych psów,

 • nr 1253/04 w sprawie dofinansowania zakupu maszyny Igora Mazurenko przez UKS „Złoty Orzeł” w Choszcznie,

 • nr 1254/04 zmieniające Zarządzenie Nr 1177/04 Burmistrza Choszczna z dnia 27.02.2004 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli,

 • nr 1255/04 w sprawie aneksu do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola Nr 2 w Choszcznie,

 • nr 1256/04 w sprawie dofinansowania X Powiatowego Przeglądu Programów Artystycznych promujących Zdrowie dla dzieci przedszkolnych,

 • nr 1257/04 w sprawie dofinansowania wydania „Przewodnika po muzeach i izbach regionalnych województwa zachodniopomorskiego”,

 • nr 1258/04 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z projektowaną siecią gazową przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy,

 • nr 1259/04 w sprawie dofinansowania zakupu nagród dla laureata i wyróżnionych uczestników II Powiatowego Konkursu Plastycznego,

 • nr 1260/04 w sprawie dofinansowania zakupu nagród dla laureata i wyróżnionych uczestników II Powiatowego Konkursu Krasomówczego „Tu jest moja ojczyzna, tu jest mój dom”,

 • nr 1261/04 w sprawie dofinansowania zakupu pucharów i statuetek stanowiących nagrody w zawodach sportowych,

 • nr 1262/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2004,

 • nr 1263/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Zwierzyń,

 • nr 1264/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych,

 • nr 1265/04 w sprawie zmian budżetu na rok 2003,

 • nr 1266/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/152/2004 r. z dnia 23 marca 2004 w sprawie wzniesienia krzyża przy pomniku Pamięci Jeńców - Ofiar Oflagu II B,

 • nr 1267/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/150/2004 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Choszczno, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe,

 • nr 1268/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/151/2004 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Choszczno,

 • nr 1269/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych,

 • nr 1270/04 w sprawie zmian budżetu na rok 2003,

 • nr 1271/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 ewidencji gruntów m. Choszczna, oznaczonej nr działki 826/04,

 • nr 1272/04 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Sulinie,

 • nr 1273/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie u zbiegu ulic Westerplatte i Rybackiej oznaczonej nr działki 230/5,

 • nr 1274/04 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chełpie,

 • nr 1275/04 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Roosevelta 2/1,

 • nr 1276/04 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Dąbowszczaków 21/5,

 • nr 1277/04 w sprawie dofinansowania spotkania członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie,

 • nr 1278/04 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Słowackiego 3/1,

 • nr 1279/04 zmieniające uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, położonej w Rzecku,

 • nr 1280/04 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności,

 • nr 1281/04 w sprawie wyrażenia zgody na przejście z projektowanym przyłączem gazowym przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy,

 • nr 1282/04 w sprawie ustalenia w drodze rokowań nabywcy nieruchomości gruntowej, zabudowanej garażem, położonej w obrębie 3 miasta Choszczno, przy ul. Stargardzkiej, oznaczonej nr działki 1309,

 • nr 1283/04 w sprawie wyrażenia zgody na planowaną budowę obiektu handlowo-magazynowego bezpośrednio przy granicy działki stanowiącej własność Gminy,

 • nr 1284/04 w sprawie ustalenia w drodze rokowań nabywcy nieruchomości gruntowej, zabudowanej garażem, położonej w obrębie 3 miasta Choszczno, przy ul. Stargardzkiej, oznaczonej nr działki 1285,

 • nr 1285/04 w sprawie ustalenia w drodze rokowań nabywcy nieruchomości gruntowej, zabudowanej garażem, położonej w obrębie 3 miasta Choszczno, przy ul. Stargardzkiej, oznaczonej nr działki 1284,

 • nr 1286/04 w sprawie dofinansowania zakupu materiałów budowlanych na remont dachu,

 • nr 1287/04 zmieniające zarządzenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie,

 • nr 1288/04 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie,

 • nr 1289/04 w sprawie dofinansowania przygotowania scenografii do spektaklu „Mały Książewystawianego przez grupę teatralną NA CHWILĘ,

 • nr 1290/04 w sprawie dofinansowania spotkania dyrektorów szkół gminnych z Międzychodu i Choszczna,

 • nr 1291/04 w sprawie dofinansowania organizacji Eliminacji Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,

 • nr 1292/04 w sprawie dofinansowania organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,

 • nr 1293/04 w sprawie ustalenia w drodze rokowań nabywcy nieruchomości gruntowej, zabudowanej garażem, położonej w obrębie 3 miasta Choszczno, przy ul. Stargardzkiej, oznaczonej nr działki 1294,

 • nr 1294/04 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej,

 • nr 1295/04 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły,

 • nr 1296/04 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Konopnickiej,

 • nr 1297/04 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej,

 • nr 1298/04 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Słonecznej,

 • nr 1299/04 w sprawie refundacji kosztów podróży do Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stargardzie Szczecińskim,

 • nr 1300/04 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Matejki 3/7,

 • nr 1301/04 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2004 oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału,

 • nr 1302/04 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Choszczno na rok 2004,

 • nr 1303/04 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Mickiewicza 12/02,

 • nr 1304/04 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Matejki 3/26,

 • nr 1305/04 w sprawie ustalenia w drodze rokowań nabywcy nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Smoleń, oznaczonej nr działki 2/21,

 • nr 1306/04 w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, zabudowanej garażem, położonej w obrębie 3 miasta Choszczno, przy ul. Stargardzkiej, oznaczonej nr działki 1312,

 • nr 1307/04 w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Choszczno,

 • nr 1308/04 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Rzecku,

 • nr 1309/04 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej,

 • nr 1310/04 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Matejki,

 • nr 1311/04 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego,

 • nr 1312/04 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Matejki,

 • nr 1313/04 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Stradzewo,

 • nr 1314/04 w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem murowanym, położonej w Choszcznie przy ul. Obrońców Westerplatte,

 • nr 1315/04 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2004 r. oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału,

 • nr 1316/04 w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”.

 • nr 1317/04 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Stradzewo,

 • nr 1318/04 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. 1 Maja,

 • nr 1319/04 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży obiektów budowlanych w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Sienkiewicza.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 26-04-2004 13:24:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2004
Ostatnia aktualizacja: 26-04-2004 13:24:09