Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z prac w okresie: 26.02.2004 - 23.03.2004


Sprawozdanie

Burmistrza Choszczna

z prac w okresie od 26.02.2004 do 23.03.2004

w okresie od 26.02.2004 do 23.03.2004 wydałem następujące zarządzenia:

 • nr 1175/04 w sprawie aneksu do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Choszcznie

 • nr 1176/04 w sprawie aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Suliszewie

 • nr 1177/04 w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli

 • nr 1178/04 w sprawie zmiany umowy najmu lokalu mieszkalnego

 • nr 1179/04 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Stary Klukom, oznaczonych nr działek 259/2 i 261/4

 • nr 1180/04 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stary Klukom, oznaczonej nr działki 259/1

 • nr 1181/04 zmieniające zarządzenie w sprawie przedłużenia umowy na część nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fredry

 • nr 1182/04 w sprawie bezumownego korzystania z najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

 • nr 1183/04 w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłącza kanalizacji sanitarnej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 1184/04 w sprawie refundacji kosztów pobytu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

 • nr 1185/04 w sprawie aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Sławęcinie

 • nr 1186/04 w sprawie aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie

 • nr 1187/04 w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu sportowego dla zwycięzców Halowego Turnieju Piłki Nożnej

 • nr 1188/04 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Choszcznie

 • nr 1189/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu osiedla nr 1 - Stare Miasto

 • nr 1190/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu osiedla nr 2 - Władysława Jagiełły

 • nr 1191/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu osiedla nr 3 - 700 lecia

 • nr 1192/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu osiedla nr 4 - Południowe

 • nr 1193/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gleźno

 • nr 1194/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Raduń

 • nr 1195/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stradzewo

 • nr 1196/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rzecko

 • nr 1197/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zamęcin

 • nr 1198/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piasecznik

 • nr 1199/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Radaczewo

 • nr 1200/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sławęcin

 • nr 1201/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Smoleń

 • nr 1202/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sulino

 • nr 1203/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zwierzyń

 • nr 1204/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stary Klukom

 • nr 1205/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wardyń

 • nr 1206/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kołki

 • nr 1207/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Korytowo

 • nr 1208/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Suliszewo

 • nr 1209/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Koplin

 • nr 1210/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach:

Gleźno i Koplin

 • nr 1211/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie zabezpieczenia kredytu hipoteką

 • nr 1212/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie zabezpieczenia kredytu długoterminowego hipoteką

 • nr 1213/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Nr XIX/209/2000 z dnia 24 sierpnia 2000r.
  w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • nr 1214/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i zatwierdzenia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Choszczno

 • nr 1215/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 • nr 1216/04 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie zabezpieczenia długoterminowych kredytów na zadania inwestycyjne

 • nr 1217/04 zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 83
  w Piaseczniku

 • nr 1218/04 w sprawie ustalenia w drodze rokowań nabywcy i ceny lokalu użytkowego i udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej
  w Zamęcinie

 • nr 1219/04 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • nr 1220/04 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Piaseczniku

 • nr 1221/04 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • nr 1222/04 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej
  w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

 • nr 1223/04 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej
  w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

 • nr 1224/04 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Piaseczniku

 • nr 1225/04 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej
  w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

 • nr 1226/04 w sprawie refundacji kosztów pobytu w Wojewódzkim Ośrodku terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

 • nr 1227/04 w sprawie dofinansowania udziału zawodników Choszczeńskiego Klubu Karate w Mistrzostwach Polski w Krakowie

 • nr 1228/04 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pakość

 • nr 1229/04 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

 • nr 1230/04 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej
  w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

 • nr 1231/04 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

 • nr 1232/04 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej
  w Choszcznie przy ul. Żeromskiego

 • nr 1233/04 zmieniające zarządzenie w sprawie użyczenia Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Choszcznie części nieruchomości zabudowanej, położonej w Stradzewie

 • nr 1234/04 zmieniajace uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Stradzewie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej

 • nr 1235/04 w sprawie umieszczenia tablicy reklamowej przy
  ul. Stargardzkiej w Choszcznie

 • nr 1236/04 w sprawie wyrażenia zgody na przejście projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 1237/04 w sprawie dofinansowania spotkania okolicznościowego członków Polskiego Związku Niewidomych w Choszcznie

 • nr 1238/04 w sprawie dofinansowania organizacji Walnego Zebrania Diabetyków

 • nr 1239/04 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Konopnickiej 19/7

 • nr 1240/04 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Matejki 3/10

 • 1241/04 w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Choszcznie

 • nr 1242/04 w sprawie aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie

 • nr 1243/04 w sprawie dofinansowania zakupu pucharu i nagród rzeczowych na Ogólnopolski Turniej Badmintona Nauczycieli i Pracowników Oświaty

 • nr 1244/04 w sprawie podziału kompetencji Burmistrza i zastępców Burmistrza

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 07-04-2004 13:33:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2004
Ostatnia aktualizacja: 07-04-2004 13:33:06