Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z prac w okresie:02.12.2003 - 29.12.2003


Sprawozdanie

Burmistrza Choszczna

z prac w okresie od 02.12. 2003 do 29.12.2003

w okresie od 02.12.2003 do 29.12.2003 wydałem następujące zarządzenia

 • nr 895/03 w sprawie zmian budżetu na rok 2003

 • nr 896/03 w sprawie przedłużenia umowy użyczenia na nieruchomości gruntowe, położone w obrębie Smoleń

 • nr 897/03 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za garaż położony w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

 • nr 898/03 w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość gruntową, położoną
  w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

 • nr 899/03 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego, położonego
  w Sławęcinie

 • nr 900/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

 • nr 901/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

 • nr 902/03 zmieniające zarządzenie w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Suliszewie

 • nr 903/03 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia w obiekcie użytkowym, położonym w Smoleniu

 • nr 904/03 w sprawie najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy

ulicy Kruczkowskiego

 • nr 905/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ulicy Matejki

 • nr 906/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Zwierzyniu

 • nr 907/03 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie otworów okiennych i drzwiowego
  w ścianie budynku posadowionego na granicy działki będącej własnością gminną

 • nr 908/03 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przyłącza gazowego przez nieruchomości stanowiące własność Gminy

 • nr 909/03 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia opłaty czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie przy ul. Jagiełły 17

 • nr 910/03 w sprawie przeprowadzenia remontu pieca w lokalu mieszkalnym w Golczy, stanowiącym własność Gminy Choszczno

 • nr 911/03 w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych położonych w Piaseczniku

 • nr 912/03 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie

 • nr 913/03 w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Choszcznie

 • nr 914/03 w sprawie nadania honorowej odznaki II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 915/03 w sprawie nadania honorowej odznaki I stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 916/03 w sprawie nadania honorowej odznaki II stopnia „zasłużony dla Choszczna”

 • nr 917/03 w sprawie nadania honorowej odznaki I stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 918/03 w sprawie nadania honorowej odznaki III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 919/03 w sprawie refundacji kosztów podróży do Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu
  i Współuzależnienia w Stargardzie Szczecińskim

 • nr 920/03 w sprawie dofinansowania szkolenia i uzyskania certyfikatu trenera metody ART.

 • nr 921/03 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia w drodze rokowań nabywcy nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 miasta Choszczna-Osiedle Południowe

 • nr 922/03 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003r. oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • nr 923/03 w sprawie refundacji kosztów pobytu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

 • nr 924/03 w sprawie dofinansowania zabawy choinkowej dla dzieci

 • nr 925/03 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Starym Klukomiu

 • nr 926/03 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

 • nr 927/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną
  w Choszcznie przy ul. Matejki

 • nr 928/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położona w Choszcznie przy ul. Wojska Polskiego

 • nr 929/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Fabrycznej

 • nr 930/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położona w Choszcznie przy ul. Konopnickiej

 • nr 931/03 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • nr 932/03 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Choszcznie

 • nr 933/03 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia pojazdu na własność gminy

 • nr 934/03 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu na
  rok 2003

 • nr 935/03 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie zabezpieczenia długoterminowych kredytów na zadania inwestycyjne

 • nr 936/03 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego

 • nr 937/03 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

 • nr 938/03 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Choszczna

 • nr 939/03 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie zbadania sprawy remontu podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sławęcinie

 • nr 940/03 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

 • nr 941/03 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

 • nr 942/03 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad ustalania, poboru i terminów płatności oraz zwolnień od podatku od posiadania psów

 • nr 943/03 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

 • nr 944/03 w sprawie wyznaczenia dnia 02 stycznia 2004 dniem wolnym od pracy

 • nr 945/03 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie elektroenergetycznego przyłącza kablowego przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 946/03 w sprawie wyrażenia zgody na przejście sieci telekomunikacyjnej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 947/03 w sprawie zmian budżetu na rok 2003

 • nr 948/03 w sprawie dofinansowania organizacji XXII Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona

 • nr 949/03 w sprawie dofinansowania organizacji Międzyszkolnego Konkursu „Nobliści Polscy”

 • nr 950/03 w sprawie aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 3
  w Choszcznie

 • nr 951/03 w sprawie nadania odznaki honorowej I stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 952/03 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony
  w Choszcznie przy ul. Zielnej 8/1

 • nr 953/03 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony
  w Choszcznie przy ul. Słowackiego 2/7

 • nr 954/03 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony
  w Choszcznie przy ul. Wysokiej 12/4

 • nr 955/03 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony

w Choszcznie przy ul. Słowackiego 1/5

 • nr 956/03 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej
  w Zamęcinie

 • nr 957/03 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie dojazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 958/03 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony
  w Choszcznie przy ul. Roosevelta 6/1

 • nr 959/03 w sprawie zmian budżetu na rok 2003

 • nr 960/03 w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 963/03 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 962/03 w sprawie nadania odznaki honorowej II stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 963/03 w sprawie nadania odznaki honorowej III stopnia „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 964/03 w sprawie wyrażenia zgody na planowaną przebudowę wraz z nadbudową istniejącego budynku znajdującego się bezpośrednio przy granicy działki stanowiącej własność Gminy

 • nr 965/03 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przyłączy: gazowego, wodociągowego i kanalizacyjnego przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 966/03 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal użytkowy położony
  w Choszcznie przy ul. Wolności 6

 • 967/03 w sprawie dofinansowania Akcji „Ekipa Świętego Mikołaja”

1

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 06-01-2004 11:52:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-01-2004
Ostatnia aktualizacja: 06-01-2004 11:52:35