Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z prac w okresie: 23.10.2003-02.12.2003


Sprawozdanie

Burmistrza Choszczna

z prac w okresie od 23.10.2003 do 02.12.2003

w okresie od 23.10.2003 do 02.12.2003 wydałem następujące zarządzenia

 • nr 767/03 w sprawie sfinansowania przyłącza energetycznego do obiektu sportowego w Rzecku

 • nr 768/03 w sprawie dofinansowania wycieczki organizowanej dla dzieci
  ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie

 • nr 769/03 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Matejki 3/26

 • nr 770/03 w sprawie dofinansowania Koła Gospodyń Wiejskich
  w Suliszewie

 • nr 771/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

 • nr 772/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Jana III Sobieskiego

 • nr 773/03 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Sulinie

 • nr 774/03 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w Zamęcinie

 • nr 775/03 w sprawie przekazania 250,00 złotych na karmę dla bezdomnych psów

 • nr 776/03 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia w drodze rokowań nabywcy nieruchomości, położonej w Smoleniu

 • nr 777/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Raduniu

 • nr 778/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Staszica

 • nr 779/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • nr 780/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Matejki

 • nr 781/03 w sprawie wynajmu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej

 • nr 782/03 w sprawie wyznaczenia dnia 10 listopada 2003 dniem wolnym od pracy

 • nr 783/03 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetów: Honorowego i Organizacyjnego, Obchodów Świąt Państwowych i Gminnych w Choszcznie

 • nr 784/03 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na prowadzenie archiwum przy Urzędzie Miejskim w Choszcznie w trybie zapytania o cenę

 • nr 785/03 w sprawie rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej

 • nr 786/03 uchylające zarządzenie Nr 763/03 Burmistrza Choszczna z dnia
  21 października 2003 zmieniające zarządzenie nr 725/03 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2003 w sprawie zmian budżetu na rok 2003

 • nr 787/03 w sprawie zmian arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej
  w Korytowie

 • nr 788/03 w sprawie aneksu do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Choszcznie

 • nr 789/03 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Kościuszki 17/4

 • nr 790/03 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Bolesława Chrobrego 2/1

 • nr 791/03 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie gazociągu
  n.c. przez nieruchomości stanowiące własność Gminy

 • nr 792/03 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych na podkładzie elastycznym w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sławęcinie”

 • nr 793/03 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie opracowania Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 • nr 794/03 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Choszczno

 • nr 795/03 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej zmieniającej podział administracyjny Gminy Choszczno na sołectwa

 • nr 796/03 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie

 • nr 797/03 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym 2004.

 • nr 798/03 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Choszczno na 2003 rok

 • nr 799/03 w sprawie zmian w budżecie na rok 2003

 • nr 800/03 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003r oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnionych do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • nr 801/03 w sprawie rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej

 • nr 802/03 w sprawie umorzenia opłaty czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych położonych w Choszcznie

 • nr 803/03 w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Koplinie

 • nr 804/03 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia oraz umorzenia odsetek
  z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej
  w Choszcznie przy ul. Fabryczna 1

 • nr 805/03 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

 • nr 806/03 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości

 • nr 807/03 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w Waryniu

 • nr 808/03 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 • nr 809/03 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Mickiewicza 10/5

 • nr 810/03 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Kopernika 16/5

 • nr 811/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Osiedle Pólnocne

 • nr 812/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położona w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • nr 813/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości gruntowe, położone w Choszcznie przy ul. Kanałowej i przy ul. Zielnej

 • nr 814/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położona w Choszcznie przy ul. Matejki

 • nr 815/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położona w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

 • nr 816/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położona w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

 • nr 817/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położona w Rudnikach

 • nr 818/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Konopnickiej

 • nr 819/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Matejki

 • nr 820/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Boninie

 • nr 821/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Boninie

 • nr 822/03 w sprawie najmu nieruchomości gruntowej, położonej
  w Choszcznie przy ul. Wysokiej

 • nr 823/03 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej
  w Choszcznie przy ul. Słonecznej

 • nr 824/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Wojska Polskiego

 • nr 825/03 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej
  w Choszcznie przy ul. Kopernika

 • nr 826/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Zielnej

 • nr 827/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Fredry

 • nr 828/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Kopernika

 • nr 829/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • nr 830/03 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, położonych w Zwierzyniu

 • nr 831/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • nr 832/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • nr 833/03 w sprawie umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

 • nr 834/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Starym Klukomiu

 • nr 835/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Sławęcinie

 • nr 836/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Sławęcinie

 • nr 837/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości gruntowe położone w Choszcznie w obrębie 4

 • nr 838/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • nr 839/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości gruntowe, położone w Choszcznie przy ul. Chopina i przy ul. Staszica

 • nr 840/03 w sprawie powołania komisji do sprawdzenia przyłączy wodociągowych

 • nr 841/03 w sprawie nadania brązowej odznaki honorowej „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 842/03 w sprawie nadania srebrnej odznaki honorowej „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 843/03 w sprawie nadania złotej odznaki honorowej „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 844/03 w sprawie rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej

 • nr 845/03 w sprawie zmian budżetu na rok 2003

 • nr 846/03 w sprawie dofinansowania zakupu umundurowania dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie pełniących służbę w patrolach rowerowych

 • nr 847/03 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia opłaty czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych położonych w Choszcznie przy ulicy 1-go Maja

 • nr 848/03 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu opłaty czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych położonych w Smoleniu

 • nr 849/03 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia opłaty czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych położonych w Choszcznie przy
  ul. Jagiełły 17

 • nr 850/03 w sprawie odmowy obniżenia wysokości opłaty czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych położonych w Choszcznie

 • nr 851/03 w sprawie umorzenia opłaty czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych położonych w Choszcznie przy ul. Matejki

 • nr 852/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • nr 853/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Kolejowej

 • nr 854/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Matejki

 • nr 855/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Suliszewie

 • nr 856/03 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Suliszewie

 • nr 857/03 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Wolności 3/8

 • nr 858/03 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Matejki 3/7

 • nr 859/03 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Słowackiego 3/1

 • nr 860/03 w sprawie dofinansowania uroczystości związanych z obchodami Dnia Seniora

 • nr 861/03 w sprawie dofinansowania imprez mikołajkowych

 • nr 862/03 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie gazociągu
  n.c. przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 863/03 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kablowej linii elektroenergetycznej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy oraz wyrażenia zgody na posadowienie projektowanej dobudowy do istniejącego pawilonu handlowego na granicy działki będącej własnością gminy

 • nr 864/03 w sprawie refundacji kosztów podróży do Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stargardzie Szczecińskim

 • nr 865/03 w sprawie nadania brązowej odznaki honorowej „Zasłużony dla Choszczna”

 • nr 866/03 zmieniające Zarządzenie Nr 457 Burmistrza Choszczna z dnia
  30 maja 2003r w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych

 • nr 867/03 w sprawie aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Suliszewie

 • nr 868/03 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

 • nr 869/03 w sprawie refundacji kosztów pobytu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

 • nr 870/03 w sprawie refundacji kosztów pobytu w Wojewódzkim ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

 • nr 871/03 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Wolności 6a/7

 • nr 872/03 w sprawie przekazania 500,00 złotych na wycinkę drzew

 • nr 873/03 w sprawie przekazania 100,00 złotych na karmę dla bezdomnych psów

 • 874/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • nr 875/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Matejki

 • nr 876/03 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną w Choszcznie przy ul. Matejki

 • 877/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kołkach

 • nr 878/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej
  w obrębie Smoleń

 • nr 879/03 w sprawie ustalenia w drodze rokowań nabywcy i ceny udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zamęcinie

 • nr 880/03 w sprawie ustalenia w drodze rokowań nabywcy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pakość

 • nr 881/03 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 83 w Piaseczniku

 • nr 882/03 w sprawie wyrażenia zgody na przejście kablowej sieci telefonicznej przez nieruchomości stanowiące własność Gminy

 • nr 883/03 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przyłączy: gazowego, wodociągowego i kanalizacyjnego przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy.

 • nr 884/03 w sprawie przekazania 315,65 złotych na zakup skrzynki energetycznej

 • nr 885/03 w sprawie umorzenia opłaty czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych położonych w Sławęcinie

 • nr 886/03 w sprawie rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej

 • nr 887/03 w sprawie dofinansowania konkursu recytatorskiego poezji religijno-patriotycznej

 • nr 888/03 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003r. oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • nr 889/03 w sprawie dofinansowania przygotowań do koncertu jubileuszowego z okazji 20 lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Stobniczanie”

 • nr 890/03 w sprawie dofinansowania uroczystości „Mikołajkowych”

 • nr 891/03 w sprawie ustalenia w drodze rokowań nabywcy nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 3 miasta Choszczno - Osiedle Południowe

 • nr 892/03 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie

 • nr 893/03 w sprawie dofinansowania uroczystości związanej
  z rozformowaniem 10 Batalionu Radiotechnicznego w Choszcznie

 • nr 894/03 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do szkoły niepełnosprawnej uczennicy

1

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 03-12-2003 12:04:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2003
Ostatnia aktualizacja: 03-12-2003 12:04:08