Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Burmistrza Choszczna z prac w okresie: 24.06.2003 - 23.09.2003


Sprawozdanie

Burmistrza Choszczna

z prac w okresie od 24.06.2003 do 23.09.2003

w okresie od 24.06.2003 do 23.09.2003 wydałem następujące zarządzenia:

- nr 486 w sprawie dofinansowania wypieków na „Dni Choszczna”

 • nr 487 w sprawie dofinansowania Dnia Dziecka w Zamęcinie

 • nr 488 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną

w Choszcznie przy ul. Konopnickiej

 • nr 489 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Choszcznie

 • nr 490 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności

 • nr 491 w sprawie najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy

ul. Wolności

 • nr 492 w sprawie najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy

ul. Wolności

 • nr 493 w sprawie odroczenia terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

 • nr 494 w sprawie dofinansowania remontu płyty boiska w Zwierzyniu

 • nr 495 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną

w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej

 • nr 496 w sprawie bezumownego korzystania z dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej

 • nr 497 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Konopnickiej

 • nr 498 w sprawie bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego, położonego

w Kołkach

 • nr 499 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w Raduniu

 • nr 500 w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawienie osobie trzeciej nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej

 • nr 501 w sprawie dofinansowania grupy AA „Arka” na coroczny zjazd grup trzeźwościowych

 • nr 502 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Remont obramowań mogił zbiorowych na cmentarzu poległych żołnierzy rosyjskich z okresu II wojny światowej”

 • nr 503 w sprawie ustalenia w drodze rokowań nabywcy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 3 miasta Choszczna - Osiedle Południowe

 • nr 504 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

 • nr 505 w sprawie dofinansowania spotkania dyrektorów szkół przedszkoli i jednostek podległych z okazji zakończenia roku szkolnego

 • nr 506 w sprawie dofinansowania organizacji pleneru ulicznego z okazji Dni Choszczna

 • nr 507 w sprawie dofinansowania organizacji IX Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych Zespołów Muzyki Dawnej „Bierzwnik 2003”

 • nr 508 w sprawie dofinansowania zakupu książek dla czytelników oddziału dziecięcego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie

 • nr 509 w sprawie zmian budżetu na rok 2003

 • nr 510 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003r. oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • nr 511 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003r. oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • nr 512 w sprawie zmian w budżecie na rok 2003

 • nr 513 w sprawie najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy

ul. Kruczkowskiego

 • nr 514 w sprawie najmu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy

ul. Matejki

 • nr 515 w sprawie ustalenia zasad podziału środków na organizację zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 • nr 516 w sprawie refundacji kosztów pobytu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

 • nr 517 w sprawie dofinansowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w Zagurzu Śląskim

 • nr 518 w sprawie dofinansowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w Kobielowej k/ Żywca

 • nr 519 w sprawie dofinansowania obozu sportowego kajakarzy

 • nr 520 w sprawie dofinansowania imprezy „Pierwszy dzień wakacji”

 • nr 521 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną

w Boninie

 • nr 522 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położona w Choszcznie przy ul. Fabrycznej

 • nr 523 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną

w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

 • nr 524 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej

w obrębie Smoleń, oznaczonej nr działki 2/21

 • nr 525 w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej

 • nr 526 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w Rudnikach

 • nr 527 w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów - członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

 • nr 528 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

 • nr 529 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

 • nr 530 zmieniające zarządzenie Nr 502 z dnia 25 czerwca 2003 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania

pn. „Remont obramowań mogił zbiorowych na cmentarzu poległych żołnierzy rosyjskich z okresu II wojny światowej”

 • nr 531 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

 • nr 532 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

 • nr 533 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

 • nr 534 w sprawie zmian budżetu na rok 2003

 • nr 535 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003r oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • nr 536 w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłącza gazowego, wodnego i kanalizacyjnego, przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 537 w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłącza wodnego przez nieruchomości stanowiące własność Gminy

 • nr 538 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

 • nr 539 w sprawie refundacji kosztów pobytu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

 • nr 540 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Wolności 31B/5

 • nr 541 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

 • nr 542 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

 • nr 543 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

 • nr 544 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeznaczenia środków specjalnych zlikwidowanej jednostki Krytej Pływalni „Wodny Raj „ w Choszcznie

 • nr 545 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu na

rok 2003

 • nr 546 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie zabezpieczenia inwestycyjnego kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,- zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Korytowie”

 • nr 547 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie zabezpieczenia inwestycyjnego kredytu długoterminowego w wysokości 500.000 zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej dla Publicznego Gimnazjum w Choszcznie”

 • nr 548 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie zabezpieczenia inwestycyjnego kredytu długoterminowego w wysokości 1.199.000 zł zaciągniętego na sfinansowanie zaległych wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2002r.

 • nr 549 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie zabezpieczenia inwestycyjnego kredytu długoterminowego w wysokości 1.001.000 zł zaciągniętego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu

roku 2003

 • nr 550 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały

w sprawie środka specjalnego dla Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie

 • nr 551 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały

w sprawie likwidacji Krytej Pływalni w Choszcznie.

 • nr 552 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

 • nr 553 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy

w m. Choszczno

 • nr 554 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie

 • nr 555 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia poręczenia kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Choszczeńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

 • nr 556 w sprawie rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej

 • nr 557 w sprawie dofinansowania wczaso-rekolekcji dla chorych

 • nr 558 w sprawie sfinansowania zakupu zielonej karty - ubezpieczenia wyjazdu uczniów Publicznego Gimnazjum w Choszcznie do Furstenwalde

 • nr 559 w sprawie budżetu na rok 2003

 • nr 560 w sprawie oddania w wieczyste współużytkowanie udziału do 1202/10000 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

 • nr 561 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położoną

w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • nr 562 w sprawie dofinansowania zakupu stolików

 • nr 563 w sprawie określenia terminów umowy dzierżawy na nieruchomości gruntowe, położone w Choszcznie przy ul. Wysokiej

 • nr 564 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • nr 565 w sprawie dofinansowania zakupu kosiarki dla sołectwa Kołki

 • nr 566 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003r. oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • nr 567 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Droga dojazdowa do budynku mieszkalnego TBS - działka

nr 200/1”

 • nr 568 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003 r. oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • nr 569 w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu na

rok 2003

 • nr 570 w sprawie udzielenia pomocy i wsparcia w działaniach kampanijnych w ramach akcji „Porozmawiajmy o AIDS. Przeszłość bywa groźna”

 • nr 571 w sprawie zgody na przejście sieci kanalizacyjnych, przez nieruchomości stanowiące własność Gminy

 • nr 572 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej, położonej w Choszcznie przy ul. Konopnickiej

 • nr 573 w sprawie dofinansowania zakupu matek pszczelich przez Koło Pszczelarzy

w Choszcznie

 • nr 574 w sprawie dofinansowania organizacji turnieju badmintona

 • nr 575 w sprawie dofinansowania obozu Drużyny Harcerskiej „Moskity” w Bieszczadach

 • nr 576 w sprawie dofinansowania obozu szkoleniowo-wypoczynkowego HKS „As” Sławęcin

 • nr 577 w sprawie opinii o zmianie regulaminu organizacyjnego Choszczeńskiego Domu Kultury

 • nr 578 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

 • nr 579 w sprawie zmian budżetu na rok 2003

 • nr 580 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5

w Choszcznie

 • nr 581 w sprawie dofinansowania obchodów 35 lecia powstania WOPR w Choszcznie

 • nr 582 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Remont obramowań mogił zbiorowych na cmentarzu poległych żołnierzy rosyjskich z okresu II wojny światowej”

 • nr 583 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. 23 Lutego

 • nr 584 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Bohaterów Warszawy

 • nr 585 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. 22 Lipca

 • nr 586 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego, zlokalizowanego

w obiekcie Krytej Pływalni w Choszcznie

 • nr 587 w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kruczkowskiego

 • nr 588 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Dąbrowszczaków

 • nr 589 w sprawie dofinansowania zakupu żużlu dla sołectwa Kołki

 • nr 590 w sprawie przekazania 250,00 złotych na karmę dla bezdomnych psów

 • nr 591 w sprawie dofinansowania udziału Artura Głowińskiego w XIII Mistrzostwach Europy w Armwrestlingu

 • nr 592 w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia dokumentów z wyborów organów Gminy Choszczno

 • nr 593 w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkoli

 • nr 594 w sprawie zatwierdzenia cennika usług świadczonych przez Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie

 • nr 595 zmieniające zarządzenie Nr 582 a dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Remont obramowań mogił zbiorowych na cmentarzu poległych żołnierzy rosyjskich z okresu II wojny światowej”

 • nr 596 w sprawie zatwierdzenia cennika usług świadczonych przez centrum Rekreacyjno-Spoprtowe w Choszcznie

 • nr 597 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003r. oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • nr 598 w sprawie dofinansowania inauguracji sezonu piłkarskiego 2003/2004

 • nr 599 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Fabrycznej

 • nr 600 w sprawie umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położoną w Choszcznie przy ul. Matejki

 • nr 601 zmieniające zarządzenie w sprawie dofinansowania „Pierwszego dnia wakacji”

 • nr 602 zmieniające zarządzenie w sprawie dofinansowania organizowanego Dnia Dziecka w Sulinie

 • nr 603 zmieniające zarządzenie w sprawie dofinansowania „Dnia Dziecka „ w Zamęcinie

 • nr 604 zmieniające zarządzenie w sprawie dofinansowania wypieków na „Dni Choszczna”

 • nr 605 zmieniające zarządzenie w sprawie dofinansowania biletów do kina dla dzieci

z miejscowości Sławęcin

 • nr 606 w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłącza gazowego i wodnego przez nieruchomości stanowiące własność Gminy

 • nr 607 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową położona

w Choszcznie przy ul. Fabrycznej

 • nr 608 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową, położona

w Choszcznie przy ul. Kanałowej

 • nr 609 w sprawie umorzenia czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie ul. 1-go Maja

 • nr 610 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Remont cmentarza żołnierzy Wojska Polskiego jeńców Oflagu IIB ofiar wojny obronnej pochowanych na cmentarzu komunalnym w Choszcznie”

 • nr 611 w sprawie dofinansowania organizacji wycieczki dla dzieci z Kołek

 • nr 612 w sprawie umorzenia odsetek

 • nr 613 w sprawie odroczenia terminu płatności raty z tytułu nabycia lokalu niemieszkalnego

 • nr 614 w sprawie umorzenia odsetek z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie przy ul. 22 Lipca

 • nr 615 w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Choszcznie przy ul. Matejki

 • nr 616 w sprawie przeniesienia campingów turystycznych

 • nr 617 w sprawie ustalenia obowiązującego w Urzędzie Miejskim wykazu rodzajów prac szczególnie niebezpiecznych

 • nr 618 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. 23-go Lutego

 • nr 619 w sprawie ustalenia w drodze rokowań nabywcy nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Smoleń

 • nr 620 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fabrycznej

 • nr 621 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fabrycznej

 • nr 622 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fabrycznej

 • nr 623 w sprawie zasad redagowania i przygotowywania projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Choszczna

 • nr 624 w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomość gruntową, położoną

w Choszcznie przy ul. Fredry

 • nr 625 w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Smoleniu

 • nr 626 w sprawie dofinansowania „Dnia Seniora”

 • nr 627 w sprawie powołania zespołu do spraw Biuletynu Informacji Publicznej

 • nr 628 w sprawie rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej

 • nr 629 w sprawie dofinansowania imprezy zorganizowanej przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych RP. Koło w Choszcznie

 • nr 630 w sprawie powołania komisji ds. rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych

 • nr 631 w sprawie dofinansowania spotkania Zarządów Służb Mundurowych

w Choszcznie

 • nr 632 w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „remont dróg żużlowych w Choszcznie - ETAP I”

 • nr 633 w sprawie zmian budżetu na rok 2003

 • nr 634 w sprawie dofinansowania obozu sportowego w Pobierowie

 • nr 635 w sprawie rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej

 • nr 636 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie

przy ul. Kolejowej

 • nr 637 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności

 • nr 638 w sprawie przekazania 300,00 złotych na karmę dla bezdomnych psów

 • nr 639 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. 23-go Lutego

 • nr 640 w sprawie powołania Komisji Świadczeń Socjalnych

 • nr 641 w sprawie dofinansowania pobytu dzieci z Danii na terenie gminy Choszczno

 • nr 642 w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłącza gazowego n.c. przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 643 w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej

i dostarczania odzieży roboczej oraz materiałów biurowych

 • nr 644 w sprawie ustalenia w drodze rokowań nabywcy nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej w Choszcznie przy ul. Stargardzkiej, oznaczonej

nr działki 1311

 • nr 645 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego

 • nr 646 w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli

 • nr 647 w sprawie dofinansowania wycieczki nad morze dla dzieci z Krzowca

 • nr 648 w sprawie zmian w budżecie na rok 2003

 • nr 649 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003r. oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • nr 650 w sprawie dofinansowania dożynek wiejskich w Starym Klukomiu

 • nr 651 w sprawie sfinansowania przyłącza energetycznego do obiektu sportowego

w Sławęcinie

 • nr 652 w sprawie dofinansowania organizacji X Wakacyjnego Dnia Zabaw

 • nr 653 w sprawie dofinansowania spotkania okolicznościowego z okazji Dnia Białej Laski

 • nr 654 w sprawie dofinansowania dożynek wiejskich w Raduniu

 • nr 655 w sprawie dofinansowania dożynek ogólnowiejskich w Rzecku

 • nr 656 w sprawie przekazania 500,00 złotych na dożynki wiejskie

 • nr 657 w sprawie zaliczenia Rejonowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Choszcznie powstałej nadpłaty na poczet opłat rocznych ustalonych na 2003r.

 • nr 658 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

 • nr 659 w sprawie dofinansowania dożynek wiejskich w Suliszewie

 • nr 660 w sprawie sfinansowania kosztów paliwa na przejazd seniorów ze Sławęcina

i mieszkańców Starego Klukomia do Choszczna

 • nr 661 w sprawie ustalenia wykazu zadań własnych Gminy proponowanych do realizacji w roku 2004 podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacjom i stowarzyszeniom

 • nr 662 w sprawie rozdysponowania ogólnej rezerwy budżetowej

 • nr 663 w sprawie przekazania 400,00 złotych na zabawę dożynkową

 • nr 664 w sprawie dofinansowania dożynek wiejskich w Sławęcinie

 • nr 665 w sprawie dofinansowania choszczeńskiego jarmarku sołeckiego

 • nr 666 w sprawie zaliczenia poniesionych nakładów na remont dachu w poczet czynszu za najem lokalu mieszkalnego

 • nr 667 w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły

 • nr 668 w sprawie organizacji konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy Gminy Choszczno w 2003roku

 • nr 669 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na pomieszczenie magazynowe w Wardyniu

 • nr 670 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Choszcznie

 • nr 671 w sprawie sfinansowania rady szkoleniowej „Agresja, alkohol, narkotyki w szkole - jak sobie z tym radzić”

 • nr 672 w sprawie umorzenia zaległości płatniczych za lokale mieszkalne położone

w Choszcznie przy ul. Fabrycznej 14/2 oraz ul. Mickiewicza 13/8

 • nr 673 w sprawie częściowego umorzenia zaległości płatniczych za lokal mieszkalny położony w Choszcznie przy ul. Wolności 31b/2

 • nr 674 zmieniające zarządzenie w sprawie dofinansowania dożynek wiejskich w Sławęcinie

 • nr 675 w sprawie dofinansowania wyjazdu na wojewódzkie dożynki

 • nr 676 w sprawie umorzenia odsetek

 • nr 677 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy Gminy Choszczno w 2003roku

 • nr 678 w sprawie refundacji kosztów pobytu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

 • nr 679 w sprawie refundacji kosztów pobytu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

 • nr 680 w sprawie dofinansowania organizacji turnieju badmintona

 • nr 681 w sprawie zmiany w sfinansowaniu przyłącza energetycznego obiektu sportowego w Sławęcinie

 • nr 682 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych na podkładzie elastycznym w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sławęcinie” , w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji

 • nr 683 w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzania wstępnych planów finansowych do budżetu Gminy Choszczno na rok 2004

 • nr 684 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003r oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • nr 685 zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2003r oraz przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach danego rozdziału

 • nr 686 w sprawie wyrażenia zgody na przejście kablowej linii oświetleniowej przez nieruchomości stanowiące własność Gminy

 • nr 687 w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłącza kanalizacji deszczowej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 688 w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłącza energetycznego przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

 • nr 689 w sprawie wyrażenia zgody na przejście przyłącza kanalizacji sanitarnej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy

1

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 25-09-2003 11:40:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2003
Ostatnia aktualizacja: 25-09-2003 11:40:59