Zarządzenie Nr 1830/18 Burmistrza Choszczna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Raduń

Zarządzenie Nr 1830/18
Burmistrza Choszczna

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Raduń.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz § 1 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr V/44/2015 z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1400) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawiam wydzierżawić na rzecz Dokonano wyłączenia danych osobowych na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Wyłączenia dokonała Aldona Szymoniak, nieruchomość gruntową o pow. 0,0700 ha, oznaczoną nr działki 208/3, położoną w obrębie ewidencyjnym Raduń z przeznaczeniem do rolniczego użytkowania.

2. Umowa dzierżawy zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

3. 3. Czynsz roczny zostanie ustalony zgodnie z zarządzeniem Nr 316 Burmistrza Choszczna z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad ustalania czynszu z tytułu dzierżawy gruntów rolnych będących własnością Gminy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


 

 

z up. BURMISTRZA
Z-ca Burmistrza

/-/ Łukasz Młynarczyk

 

 

Otrzymują:

1. Wydział Nieruchomości i Rolnictwa.

2. Wydział Organizacyjno - Prawny.

Załączniki do pobrania

1 Zarzadzenie 1830_18.pdf (PDF, 53KB) 2018-06-11 14:52:58 33 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 11-06-2018 14:52:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Młynarczyk 11-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 11-06-2018 14:52:58