Zarządzenie Nr 1825/18 Burmistrza Choszczna z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem działki 112 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, odpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem działki 114/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno

Zarządzenie Nr 1825/18
Burmistrza Choszczna

z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem działki 112 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, odpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem działki 114/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Uchwały Nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r., poz. 1400) zarządzam co następuje:

§ 1. 1 Wyrażam zgodę na obciążenie nieruchomości oznaczonej numerem działki 112, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno KW SZ1C/00031255/5, odpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu, na rzecz każdoczesnego właściciel nieruchomości oznaczonej numerem działki 114/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno.

2. Wynagrodzenie jednorazowe z tytułu obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym, o którym mowa w ustępie 1 stanowi kwotę 500,00 zł netto (słownie: pięćset złotych 00/100) i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg obowiązującej stawki.

§ 2. Przedmiotowa służebność powinna być wykonywana w sposób jak najmniej utrudniający korzystanie z nieruchomości obciążonej (art. 288 k.c.).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Choszczna

/-/ Robert Adamczyk

 

Otrzymują:

1. Wydział Nieruchomości i Rolnictwa.

2. Wydział Organizacyjno-Prawny.

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie 1825_18.pdf (PDF, 62KB) 2018-06-08 10:37:25 30 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 08-06-2018 10:37:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 08-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 08-06-2018 10:37:25