Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji zmieniającej Nr: 14/2/2017 znak: IPP.6733.14.15.2017.KS z dnia 17 maja 2018 roku, ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dla inwestycji polegającej na dobudowie schodów zewnętrznych prowadzących z poziomu terenu na poziom parteru budynku publicznego gimnazjum z wykonaniem wejścia do budynku w miejscu istniejącego otworu okiennego, miasto Choszczno, obręb Choszczno 3, ul. Obrońców Westerplatte, działka nr 258/3 na rzecz Gimnazjum Publicznego w Choszcznie, ul. Obrońców Westerplatte 1, 73-200 Choszczno, w następujący sposób: załącznik graficzny do decyzji zastępuje się nowym załącznikiem ze zwiększonym obszarem lokalizacji inwestycji - większą częścią działki nr 258/3. Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian.