Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu zmiany decyzji w dniu 25 kwietnia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: dobudowie schodów zewnętrznych prowadzących z poziomu terenu na poziom parteru budynku publicznego gimnazjum z wykonaniem wejścia do budynku w miejscu istniejącego otworu okiennego, na działce oznaczonej nr ewid.: 258/3 obręb 3 miasta Choszczno, przy ul. Obrońców Westerplatte, gmina Choszczno do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.