Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w dniu 24 kwietnia 2018 roku sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 14/2017 znak: IPP.6733.14.7.2017.PK z dnia 15 września 2017 roku dla inwestycji polegającej na dobudowie schodów zewnętrznych prowadzących z poziomu terenu na poziom parteru budynku publicznego gimnazjum z wykonaniem wejścia do budynku w miejscu istniejącego otworu okiennego, miasto Choszczno, obręb 3 ul. obrońców Westerplatte, działka 258/3, gmina Choszczno, w następujący sposób: załącznik graficzny do decyzji zastępuje się nowym załącznikiem ze zwiększonym obszarem lokalizacji inwestycji - większą częścią działki nr 258/3. Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian.