Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 5/2018 znak: IPP.6733.5.7.2018.JI z dnia 23 kwietnia 2018 roku dla inwestycji polegającej na: wymianie słupowej stacji transformatorowej na stację kontenerową 15/0,4kV z włączeniem do sieci kablowej 15 i 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid.: 1/2, 1/3, 1/4 obręb 3, działka oznaczona nr ewid. 52/1 obręb 1 miasta Choszczno oraz na działce oznaczonej nr 176/1 obręb Pakość, gmina Choszczno.