UCHWAŁA NR XXXIX/284/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/248/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2018-2030, zmienionej uchwałami Nr XXXV/256/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr XXXVI/270/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. i Nr XXXVX/282/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 marca 2018 r.