Zawiadamia o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 14/2018 z dnia 19 marca 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV na dwutorową w relacji GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin - Dolice na terenie działki nr 207 położonej w obrębie Koplin, gmina Choszczno, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.