Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVII/156/2004


Uchwała Nr XVII/156/2004

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/147/2004 Rady Miejskiej z dnia 23 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na 2004r. wprowadza się następujące zmiany:

1) 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 23.500 zł

w tym:

a) dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 18.500 zł

- rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

w pozycji rezerwy ogólne

b) dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.000 zł

  • rozdział 92116 Biblioteki

w pozycji wydatki majątkowe

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 23.500 zł

w tym:

  1. dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa o kwotę 15.000 zł

  • rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów

i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe

i wojewódzkie

w pozycji pozostałe różne wydatki bieżące

  1. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska o kwotę 8.500 zł

  • rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 8.500 zł

w pozycji wydatki majątkowe z przeznaczeniem

na zakupy inwestycyjne pn „ kolektor sanitarny

na ulicy Jana Kochanowskiego 47”

2) W załączniku Nr 7 Wydatki budżetu Gminy Choszczno na rok 2004 związane z realizacją

zadań własnych

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wyraz „767.310,00” zastępuje się

wyrazem „ 910.000,00” oraz w podsumowaniu wyraz „ 38.212.948,00” zastępuje się

wyrazem „ 38.355.638,00” a także wyraz „10.972.253,00” zastępuje się wyrazem

„11.114.943,00”.

  1. Załącznik Nr 13 Plan wydatków Gminy Choszczno związanych z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymuje

brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 29-04-2004 13:46:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2004
Ostatnia aktualizacja: 29-04-2004 13:46:40