Zarządzenie Nr 1687/18 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Miejskiego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Choszczna

Zarządzenie Nr 1687/18
Burmistrza Choszczna

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie upoważnienia Skarbnika Miejskiego do wydawania decyzji administracyjnych,
postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza Choszczna

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Agatę Bruzgo Skarbnika Miejskiego do wykonywania następujących czynności:

1) załatwiania w moim imieniu wszystkich spraw administracyjnych, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń,

2) podpisywania list płac, czeków, sprawozdań statystycznych, raportów o składkach na ubezpieczenie społeczne do ZUS, deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego VAT-7, PIT – 4R, PIT-8AR, przelewów bankowych, rozliczeń do Urzędu Pracy, podpisywanie rachunków i faktur za usługi wykonywane na rzecz Urzędu Miejskiego oraz podpisywanie innej korespondencji związanej z bieżącą działalnością Wydziału Budżetu i Wydziału Podatowego Urzędu Miejskiego w Choszcznie,

3) podpisywania pism w formie dokumentu elektronicznego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz ich przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

4) podpisywania zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia,

5) podpisywania faktur VAT w imieniu Gminy.

§ 2. Upoważnienie zostaje udzielone na czas nieokreślony. Wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienie lub z dniem rozwiązania stosunku pracy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 

Burmistrz Choszczna

/-/ Robert Adamczyk

 

Otrzymują:

1) Wydział Organizacyjno-Prawny

2) Skarbnik Miejski

3) Wydział Budżetu

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie 1687_18.pdf (PDF, 63KB) 2018-03-21 14:31:00 51 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 21-03-2018 14:31:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 01-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 21-03-2018 14:31:00