Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVII/155/2004


Uchwała Nr XVII/155/2004

Rady Miejskiej w Choszcznie

dnia 26 kwietnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XV/141/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz. 357, z 1998r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162 poz. 118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), uchwala się, co następuje:

§ 1.  W regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/209/2000 z 24 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, zmienionej uchwałą Nr XXII/260/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r., uchwałą Nr VIII/64/2003 z 23 kwietnia 2003 r. oraz uchwałą Nr XV/141/2004 z dnia25 lutego 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 2 ust. 9 wyrazy „z dołu” zastępuje się wyrazami „z góry”,

  1. w § 6 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu:

„2a. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim, w wysokości 15% w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego.”,

  1. w § 6 ust.4 wyraz „3” zastępuje się wyrazami „2a”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 29-04-2004 13:40:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2004
Ostatnia aktualizacja: 29-04-2004 13:40:31