Zarządzenie Nr 1712/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2018 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno

Zarządzenie Nr 1712/18
Burmistrza Choszczna

z dnia 14 marca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2018 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno

Na podstawie art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 ze zm.) oraz Uchwały Nr XX/162/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2017 - 2021 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 5071) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 1599/17 Burmistrza Choszczna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2018 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno, dokonuje się następujących zmian:

1) w § 1 w załączniku do niniejszego zarządzenia zmienia się treść pkt 3 oraz 11, które otrzymują brzmienie:

Lp

Ulica

Stawka

3

Wł. Jagiełły 10

6,50

11

Lipcowa 10

7,60

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                   

 

 

 

z up. Burmistrza
Sekretarz Miejski

/-/ Magdalena Sieńko

 

Otrzymują:

1) Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych,

2) Wydział Organizacyjno – Prawny.

 

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie 1712_18.pdf (PDF, 59KB) 2018-03-14 14:56:26 46 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 14-03-2018 14:56:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Sieńko 14-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 14-03-2018 14:56:26