Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVII/154/2004


Uchwała Nr XVII/154/2004

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 91 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się stypendia za wyniki w nauce dla najzdolniejszych uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych - stałych mieszkańców Gminy Choszczno.

§ 2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów określa Regulamin stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/102/2003 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z jedną z podstawowych zasad, którymi kieruje się polski system oświaty, powinno się zapewnić opiekę nad uczniami szczególnie zdolnymi. Nagradzanie i wyróżnianie to bardzo ważne elementy motywujące działanie człowieka, tym bardziej młodego. Stypendia przeznaczone dla młodzieży spełniają rolę nagrody, ale często są też niezbędnym wsparciem finansowym pozwalającym na realizację obowiązku szkolnego. Nieduża część samorządowego budżetu może znacząco wspomóc grupę utalentowanej młodzieży, która już w trakcie nauki może angażować swój nieprzeciętny potencjał intelektualny na rzecz spraw lokalnych.

Podstawą prawną do podjęcia tej inicjatywy legislacyjnej jest art. 91 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), który mówi: „Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 29-04-2004 13:38:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2004
Ostatnia aktualizacja: 29-04-2004 13:38:29