Zarządzenie Nr 1710/18 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły.

Zarządzenie Nr 1710/18
Burmistrza Choszczna

z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 35 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50)  zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawiam wynająć Agencji Artystyczno-Cyrkowej Sp. z o.o. "POMPONI" z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna, część nieruchomości gruntowej o pow. 1600m2, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły, oznaczonej nr działki 823/4 w celu ustawienia Cyrku i prowadzenia działalności rozrywkowej.

2. Umowa najmu obowiązywała będzie w dniu 29 marca 2018 roku.

3. Czynsz zostanie ustalony zgodnie z zarządzeniem Nr 1174/08 Burmistrza Choszczna z dnia 08 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem, dzierżawę gruntów oraz za najem, dzierżawę lokali użytkowych łącznie z gruntem, wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Choszczno.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

z up. BURMISTRZA
Z-ca Burmistrza

/-/ Łukasz Młynarczyk

 

Otrzymują:

1. Wydział Nieruchomości i Rolnictwa.

2. Wydział Organizacyjno-Prawny.

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie 1710_18.pdf (PDF, 49KB) 2018-03-13 08:55:15 53 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 13-03-2018 08:55:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Młynarczyk 12-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 13-03-2018 08:55:15