Zarządzenie Nr 1696/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/267/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno

Zarządzenie Nr 1696/18
Burmistrza Choszczna

z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/267/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do realizacji uchwały Nr XXXVI/267/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno wyznaczam Naczelnika Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Z-ca Burmistrza

/-/ Łukasz Młynarczyk

 

Otrzymują:

1. Wydział Organizacyjno-Prawny

2. Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie 1696_18.pdf (PDF, 43KB) 2018-03-06 14:57:49 59 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 06-03-2018 14:57:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Młynarczyk 06-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 06-03-2018 14:57:49