Zarządzenie Nr 1702/18 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu sprawdzeń na rok 2018 w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie

Zarządzenie Nr 1702/18
Burmistrza Choszczna

z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu sprawdzeń na rok 2018 w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Dz. U. z 2015r. poz. 745) zarządzam, co następuje:
 

§ 1. Zatwierdzam plan sprawdzeń na 2018 rok z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Choszcznie, przygotowany przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Choszcznie.

§ 3. Z przeprowadzonych kontroli Administrator Bezpieczeństwa Informacji sporządza zbiorcze sprawozdanie i przekazuje je Burmistrzowi w terminie do 31 stycznia 2019 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2018r.
 

Burmistrz Choszczna

/-/ Robert Adamczyk


Otrzymują:

1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji

2. Wydział Organizacyjno – Prawny       
 

 

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie 1702_18.pdf (PDF, 18KB) 2018-03-06 14:57:17 84 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Tomczyk 06-03-2018 14:57:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 06-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomczyk 06-03-2018 14:57:17