Zarządzenie Nr 1673/18 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy

Zarządzenie Nr 1673/18
Burmistrza Choszczna

z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w jednostkach podległych oraz podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczny plan kontroli wewnętrznej podległych Burmistrzowi Choszczna jednostek organizacyjnych Gminy oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu udzielonych dotacji i dofinansowań na realizację zadań własnych Gminy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W zakres każdej kontroli wchodzi sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych jednostce po kontroli w 2017 roku.

§ 3. Kontrole nieprzewidziane okresowym planem kontroli (tzw. kontrole doraźne) nie wymagają zmiany rocznego planu kontroli.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Głównemu Specjaliście ds. wewnętrznej kontroli finansowej.

§ 5. Z przeprowadzonych kontroli Główny Specjalista sporządza zbiorcze sprawozdanie i przekazuje je Burmistrzowi w terminie do 31 stycznia 2019 roku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2018r.
 

 

 

Burmistrz Choszczna

/-/ Robert Adamczyk

 

 

Otrzymują:

1. Główny Specjalista ds. wewnętrznej kontroli finansowej

2. Wydział Organizacyjno-Prawny

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie 1673_18.pdf (PDF, 11KB) 2018-02-14 10:40:31 91 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 14-02-2018 10:40:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 14-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 14-02-2018 10:40:31