Zarządzenie Nr 1634/18 Burmistrza Choszczna z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr 1634/18
Burmistrza Choszczna

z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz § 1 pkt Uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr V/44/2015 z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1400) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy nieruchomość gruntową stanowiącą pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno wykazaną w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

Burmistrz Choszczna

/-/ Robert Adamczyk

 

 

Otrzymują:

1. Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

2. Wydział Organizacyjno - Prawny.

 

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie 1634_18.pdf (PDF, 11KB) 2018-01-12 11:37:36 36 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 12-01-2018 11:37:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 12-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 12-01-2018 11:37:36